P eter A. Netland innså at han ikke ville komme inn på tannlegestudiene i Norge.

 

Utveksling til Tyskland

Navn: Peter A. Netland

Alder: 24 år

Utdanning: Tannlegestudier

Studiested: LMU München

 

Han hadde hatt to år tysk på videregående og tidligere besøkt München på språkskole. Dette føltes derfor som den rette byen å studere i.

I tillegg til dette, er Tyskland kjent for sine gode utdanningsinstitusjoner.

 

«Herr Netland»

Peter har aldri studert i Norge, men har fått inntrykk av at byen han studerer i generelt sett er mer konservativ enn her hjemme og resten av Tyskland.

Spesielt på mitt studie, liker professorene å holde på tradisjoner. Jeg blir tiltalt med «Herr Netland» og det er en liten skandale å bruke du-formen, selv til en studentassistent, forteller Peter.

Professorene har nok også mer makt enn i Norge, de gjør litt hva de selv synes er riktig, og det er liten eller ingen innvirkning på studiesituasjonen, forklarer han.

For eksempel, kan en professor stryke deg, fordi han eller hun ikke liker deg som person, utdyper han. Vi hadde noen klovner og noen som utfordret professorene i diskusjoner, og disse går ikke lengre på studiet.

Peter kan videre fortelle at det er et tydelig hierarki, der professorene er øverst og studentene nederst.

De tar inn flere studenter enn de har plass til, så selv etter man har kommet inn, er det viktig å overbevise.

De første to årene går ut på å teste og nærmeste bryte deg ned. Det er mye stress og ubehagelige kommentarer, som at ens prestasjon aldri er god nok, sier tannlegestudenten.

Dette kan høres veldig dramatisk ut, men det er ikke så ille som det kanskje blir fremstilt. Det første semestret er litt tøft, så mykner det seg opp, forteller Peter.

 

 

Undervisningen

Peters dager består av undervisning fra klokken 08.00 til 17.00. Halve dagen med lab og pasienter, resten av forelesninger.

Studiet er delt opp i to, en før-klinisk og en klinisk del, fordelt på 11 semestre.

De første fem semestrene, er man i den før-kliniske delen, som består av lab-er og kurs, hvor en lærer grunnleggende tannmedisin og deler av tanntekniker-faget. Man har medisinske fag som anatomi, biokjemi og fysiologi. Etter dette har man en større eksamen, forteller Peter.

Her blir studentene testet i alt de har lært, for så å ha en praktisk prøve på en uke med en medfølgende muntlig eksamen.

Man er så i den kliniske delen av studiet. Her får man pasienter og går i hvitt på skolen.

Studiet avsluttes med Staatsexamen, som varer et helt semester.

 

 

Verdens største landsby

Ifølge Peter, er ikke München noe særlig til studentby.

Byen er imidlertid meget stor, men er likevel et særdeles trygt sted med lite kriminalitet. Dette har gjort at det er å regne som verdens største landsby.

München er også en av de dyreste byene i Tyskland.

Leieprisene ligger på rundt 400-500 Euro i måneden, som tilsvarer om lag 3200 til 4100 norske kroner. Hvis man bor på et studenthjem eller i et større kollektiv, kan prisen halveres.

Noe av det mest positive, er at byen ligger i nærheten av mange spennende fasiliteter. Om sommeren, kan man ta toget til Garmisch Partenkirchen for å stå på ski, eller gå på vandring i Alpene. Det er også kun to timers kjøretur til Østerrike.

På denne tiden, drar vi ut av byen og seiler tilbake med gummibåter på elven Isar, som renner gjennom byen, forteller Peter. Annet enn dette, kan man sitte langs elven og grille eller spille volleyball i Den Engelske Hagen.

Den Engelske Hagen er en av verdens største parkanlegg, med et 3,7 km² stort parkområde. Parken, som ligger sentralt i München, ble påbegynt i 1789 og har en mengde med vakre bygninger og monumenter.


 

Nøkkelen er språket

Søknadsprosessen må gjøres på samme måte som om man var en tysk student. En skriver ut de nødvendige skjemaene, og sender dem ned til Tyskland.

Alt forgår gjennom http://www.hochschulstart.de/. Hvis man vil studere på tysk, må man kunne vise til godkjent bevis for sin tyskkunnskap.

Det eneste negative Petter kan trekke frem, er at språket kan være en utfordring i starten. Språket læres imidlertid fort, når man omgås det hele dagen.

Nøkkelen i Tyskland er språket, det læres best i Tyskland - med tyskere. Andre, mindre forskjeller, kan være litt annerledes humor og kultur, men dette er helt overkommelig, sier Petter.

Han anbefaler absolutt å ta studier i München. Dette spesielt fordi begge eliteuniversitetene i byen gir et godt utgangspunkt for å oppnå en meget god utdannelse.