T yskland er en av Norges største handelspartnere og vårt nest største eksportmarked.

Norsk næringsliv og NHO melder om vesentlig behov for tyskkompetanse. Etter engelsk, er tysk det fremmedspråket flest bedrifter etterspør, og hele 14 prosent av NHO-bedriftene oppgir at de har konkret behov for tysk.

Tyskland er Norges viktigste partner i Europa, og landet er viktig for norsk verdiskapning. Derfor trenger vi kompetanse om det tyske samfunn, språk og kultur, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Årlig studerer om lag 500 norske studenter hel- eller deltid i Tyskland. Tallet har vært stabilt de siste ti årene, til tross for at antall norske studenter i utlandet har økt kraftig.

Derfor, vil han nå sette i gang flere tiltak for å få flere norske studenter til å velge Tyskland.

 

Ny rådgiverstilling og forbedret språkkursordning

Kunnskapsministeren tror en styrking av ANSAs rådgivingsarbeid kan få flere til å velge landet, og gir derfor én million kroner til opprettelsen av en egen tysklandsstilling hos ANSA.

Det er stor interessere for å studere i Tyskland, men erfaring viser at mange av de som vurderer å søke faller fra underveis, når de møter de tyske opptaksprosessen. En styrking av ANSAs rådgivningsarbeid, kan få flere til å velge Tyskland, sier Røe Isaksen.

I høst skal Kunnskapsministeren også utvide retten til språkkurs, for studenter som ønsker å studere i Tyskland.

Dagens ordning med språkstipend og språklig tilrettelegging er blitt mer fleksible, og studentene vil få dekket lengre kurs enn i dag.

Are Turmo, direktør for kompetanse i NHO, mener dette er svært gode tiltak.

Vi har i dag altfor få studenter som studerer i Tyskland. Omlag 3500 NHO-bedrifter sier de har et konkret behov for ansatte som kan tysk. Engelsk er med andre ord ikke alltid nok, uttaler han på NHOs egne nettsider.


 

Støtter skolesamarbeid og språkassistenter

Kunnskapsministeren har også utvidet retten for hele klasser på videregående nivå til å søke støtte fra Lånekassen til korte studieopphold i Tyskland. Det vil gjøre det lettere å samarbeide med tyske skoler.

Bedre språkopplæring i videregående skole og tettere samarbeid mellom landene, kan bidra til å øke interessen for Tyskland. I høst, styrker og utvider vi støtten til hele klasser på videregående nivå som samarbeider med tyske skoler, forteller Røe Isaksen.

I dag kan skoler få støtte til å være vertsskole for en språkassistent i fransk eller spansk.

Nå vil vi utvide denne ordningen til å også gjelde tysk. Med tyske språkassistenter gir vi norske elever mulighet til å høre språk og uttale fra en som har det som morsmål. Det er en fin måte å bli kjent med tysk kultur på, sier kunnskapsministeren.