Hvordan kom du frem til at det var til Hamburg/Tyskland du ville dra?

Tilbake i 2013, da jeg begynte på bacheloren min, fantes det ikke så mange tilbud om en generell bachelor i logistikk i Norge. Derfor begynte jeg å søke etter studiesteder utenfor Norge.

Etter å ha tatt andre året på videregående i Australia, så var jeg interessert i å være i ett land som ikke hadde engelsk som hovedspråk.

 

Utveksling til Tyskland

Navn: Katinka Oxaas

Alder: 24

Fra: Stavanger

Studerer: Master of Science in international maritime law and logistics

Studiested: Kühne Logistics University

 

Tyskland kunne tilby ett annet språk enn engelsk, samtidig som de kunne tilby interessante bachelorgrader.

Hamburg er en by jeg ble fort glad i, da det finnes noe for alle. Det er en veldig enkel by å komme seg rundt i, og bli godt kjent med.

Etter endt bachelor, trivdes jeg så godt at jeg valgte å bli værende for mastergraden også.

 

Hva er den største forskjellen på å studere i Tyskland og i Norge?

Nå har jeg aldri tatt høyere utdanning i Norge, så grunnlaget for å sammenligne er derfor litt tynt.

Skolen jeg går på er privat, og det er derfor mer klasseromsundervisning enn vanlig tradisjonell forelesning.

En av de store forskjellene er også hvor strenge de er på det å stryke på eksamen. Stryker du en tredje gang i ett fag, så er du ute, og det finnes ingen andre muligheter for å klare å bestå utdannelsen på en annen måte.


 

Fortell litt om studiet og undervisningen?

Studiet mitt er lagt opp i to bolker, første året på Malta, hvor jeg fullfører alle fagene i internasjonal maritime juss, og andre året i Hamburg, hvor jeg fullfører alle fagene i logistikk.

Fordelingen med ett år juss og ett år logistikk er veldig praktisk, da du klarer å fokusere helt på en ting istedenfor å blande de.

På Malta, hadde jeg undervisning hver dag, hvor en professor foreleste, mens, i Hamburg, varierer det hvor ofte jeg har forelesning.

I Hamburg, er semestrene delt inn i såkalte «quarters», som varer i 6 uker hver. Normalt har du 3-4 fag per quarters, før en eksamen på slutten.

 

Hvordan er en vanlig studiedag for deg?

En vanlig studiedag består i at jeg kommer til skolen rundt 08:00 om morgenen og normalt drar jeg hjem en gang på kvelden.

Det varierer om jeg har forelesning på formiddagen eller ettermiddagen, og resten av tiden blir brukt til å gjøre skolearbeid og være sosial.

Alt det sosiale skjer også på skolen. Vi har en student lounge, med tv, etc., hvor vi kan slappe av. Vi har også ett treningsrom, slik at du kan få unnagjort treningen på skolen.


 

Er det noe du synes er utfordrende ved å studere i Tyskland?

Personlig, synes jeg ikke noe er utfordrende nå, etter så mange år i landet, men, i begynnelsen, kan det være utfordrende med byråkratiet og det å komme i gang med språket.

Mange i Tyskland snakker ikke engelsk, så det kan være greit å kunne litt tysk, for å komme seg rundt / klare å bestille mat på restaurant.

  

Hvordan er prisnivået og leieprisene der du studerer?

Hamburg er en veldig dyr by å leie i, og studenthybler er derfor å anbefale. Vær derimot rask, da det er høy etterspørsel etter hybler og lite tilbud.

En studenthybel koster mellom €400-500 for de billigste, og dyrere hvis du går opp i størrelse, standard og beliggenhet.

 

Hva gjør du når du ikke er på skolen?

Når jeg ikke er på skolen, så er jeg glad i å reise, da det finnes utrolig mange billige tilbud, med både buss, tog og fly, fra Hamburg og til resten av Europa.

Det er alltid noe som skjer i byen, og ofte er de ulike eventene gratis.

 

Hvordan er studentmiljøet der?

Studentmiljøet er kanskje noe av det beste ved skolen. Det er utrolig bra, og et vanvittig godt samhold.

Studenter er venner på kryss og tvers av både studieprogram og bachelor/master.

Vi har også en god del utvekslingsstudenter hvert semester, som blir en del av klassemiljøet, og som du derfor også blir godt kjent med!


  

Vil du anbefale andre å studere ved din skole, og har du eventuelt noen tips til nye studenter?

Jeg vil anbefale skolen til alle som vurderer en bachelor i management, med fokus på logistikk eller en ren master i logistikk.