(StudentTorget.no):

Gründerjakten er et årlig arrangement i regi av Start, en landsdekkende studentorganisasjon som jobber for å fremme innovasjon og entreprenørskap blant studenter. Onsdag 19. oktober var over 70 studenter fra høyere utdanning i Oslo og omegn samlet for å konkurrere i mange ulike grener.

Studentene kommer fra ulike fagbakgrunner, og ble i år delt inn i 12 lag. Konkurransen foregikk over flere poster rundt i Oslo sentrum, og lagene ble utfordret i aktuelle problemstillinger en gründer vil støte på. Hoveddelen av konkurransen går for øvrig ut på å samle inn penger til Rosa sløyfe-aksjonen ved å bytte til seg gjenstander av verdi – og startgjenstanden var en pakke kinderegg.

Stein Arne Gausen fra Start BI og leder for Gründerjakten 2011, er svært fornøyd med årets arrangement.

- Vi har fått inn ting til en samlet verdi av over 101 000 kroner, og nesten 17 000 kroner i kontanter. Dette er en stor økning fra i fjor. Tilbakemeldingene fra bedriftene har vært gode - flere av bedriftene har gitt uttrykk for at de er imponert over hvor mye deltagerne har utrettet med så begrenset tid til rådighet. Enkelte av bedriftene ønsker også å bruke det de har fått inn til å utvikle sin egen bedrift, forteller Gausen.


Også studentene er fornøyde med årets arrangement.

 

 

Fornøyd leder: Leder Stein Arne Gausen var fornøyd med Gründerjakten 2011.

 

- Studentene sier de har hatt det fantastisk gøy, de sier det er utfordrende, intensivt og lærerikt. I tillegg blir de kjent med studenter fra andre skoler og studieretninger de vanligvis går noe vi også har fått gode tilbakemeldinger på.

 

 

Neongul seier

 

I årets Gründerjakten 2011 stakk «neongult lag» av med seieren. Laget bestod av studenter fra Handelshøyskolen BI og studenter fra Universitetet i Oslo (UiO), og etter en lang dag som bestod av både diskusjoner, argumentering og beinhard overbevisende jobbing, kunne laget juble for suksess, heder og ære – samt en fin premie.

- «Neongult lag» fikk byttet til seg blant annet klær, vesker og hotellopphold. Laget samlet inn ting til en samlet verdi av 16940 kroner, samt 1070 kroner på salgsposten. «Neongult lag» var ikke de beste på noen av enkeltpostene, men viste en imponerende evne til å score høyt på samtlige poster. Dette gjorde de til verdige vinnere.

Neongult lag bestod av: Marte Østnes (BI), Henrikke Thoen (BI), Elise Hveding (UiO), Jørgen Rognerud (UiO), og Andreas Tungland (UiO).


 

 

Ønsker flere gründere

 

Hensikten med konkurransen er å fremme innovasjon og entreprenørskap blant studenter, noe Start Oslo jobber aktivt for. Leder Gausen mener også at det kan bidra til at flere får lyst til å satse på ideene sine.

- Målet er at deltagerne skal få økt bevissthet rundt entreprenørskap, og kanskje at de ser på det å være gründer som en mulig karrierevei i fremtiden. Samtidig får vi promotert Start, og får vist studentene på en praktisk og morsom måte hva vi står for og arbeider med.

Og i følge Gausen vil det gagne alle om flere var nyskapende.

Innovasjon og entreprenørskap er viktig fordi det bidrar til å skape verdi i samfunnet. Både i form av arbeidsplasser og inntekter til staten som kommer fellesskapet i Norge til gode, sier han.

Gausen tror at til tross for at Norge er langt fremme i enkelte bransjer, og da spesielt olje- og gassindustrien, fortsatt har en vei å gå før de er blant de beste på innovasjon.

- Vårt inntrykk som organisasjon er at mange i Norge, både i stat og næringsliv, er klar over at innovasjon er viktig, men ikke alle ønsker å satse like helhjertet på det. Man sitter ofte igjen med «mye snakk og lite handling». Vi finner det blant annet ofte vanskelig å skaffe midler for å hjelpe oss til å spre vårt budskap, men dette er noe Start jobber hardt med og som vi ønsker og få endret. Det er tross alt nåtidens studenter som må skape det vi skal leve av i fremtiden, avslutter arrangementlederen.