I februar 2012 kom antologien kompost #1 ut på Post Forlag. Den første utgivelsen på et nytt elektronisk forlag, startet av fire litteraturstudenter.

Post Forlag er altså et helelektronisk forlag, som gir ut litteratur ment for lesebrett, smarttelefoner og dataskjermer.

E-boken har kommet for fullt de siste årene, men på det norske markedet er det få om ingen aktører som virkelig har slått rot. Det ønsker Post Forlag å gjøre noe med.

Kvarteten jobber nå med det som skal bli deres første utgivelse, og det er fremdeles mulig å sende inn bidrag til den kommende antologien.

– Vi tar fortsatt mot tekster! Dikt, noveller, essays, romanutdrag, alle typer epistler leses med glede.

Deadline: 1.desember, skriver forlaget på sin egen facebookside.

 

 

Hva går ideen ut på?

Vi har ganske enkelt lyst til å gi ut god litteratur elektronisk til flest mulig mennesker.

 

Hvordan kom dere på den?

En av oss fant på det etter et par kalde...

 

Hvilke ambisjoner har dere?

Vi ønsker å gi ut litteratur til en billig penge i et marked som for tiden vokser raskt.

Der de andre forlagene bremser satsningen på e-bøker, gir vi gass.


 

Hvorfor kommer dere til å lykkes?

Fordi vi er fylt av ungdommens kraft og pågangsmot.

 

Hva jobber dere med akkurat nå?

For tiden går vi gjennom bidrag til vår første utgivelse, antologien KomPost #1, som kommer ut i februar neste år.

Vi jobber også med å gjøre ferdig nettsiden vår, samt å utvikle applikasjoner for lesebrett og smarttelefoner. Dette vil være på plass innen kort tid.

 

 

Hvorfor akkurat dette?

Fordi vi mener litteratur er en av – om ikke det viktigste – mediet for menneskelig erkjennelse, og vi ønsker å bruke vår tilmålte tid til noe vi mener gir mening.

 

Hvor er dere om fem år?

Om fem år lever vi i en sylinderformet boenhet i bane rundt planeten Merkur og ler av de utmagrede restene av selskaper som Cappelen Damm, Gyldendal og Aschehoug.

 

Hvilke forbilder har dere i norsk næringsliv? Og hvorfor?

Vi er våre egne forbilder.

 

Hva er den store karrieredrømmen?

Å få vårt eget kontor med kaffetrakter, og at folk gleder seg til våre utgivelser.

 

Hva er den største utfordringen deres akkurat nå?

Vår største utfordring er å nå ut til flest mulig.

Vi må ha en brukervennlig og sømløs hjemmeside, med gode løsninger for kjøp og bruk av utgivelsene våre.

Vi må også vise lesende mennesker at e-bøker ikke er farlige, snarere en naturlig, miljøvennlig utvikling.

 

POST FORLAG BESTÅR AV:

Navn: Eivind A. Haugen
Alder: 23
Utdanning: Student på Litteraturstudier ved UiO

 

Navn: Trond Christian Madsen
Alder: 24
Utdanning: BA, Allmenn Litteraturvitenskap, UiO

 

Navn: Alexander Bertin
Alder: 26
Utdanning: Studerer MA, Allmenn Litteraturvitenskap, UiO/Sophia University, Tokyo, Japan

 

Navn: Ole-Anders Wilhelmsen
Alder: 28
Utdanning: MA, Teknologi, Organisasjon og Læring, UiO/University of California, Berkeley, USA