(StudentTorget.no):

I april åpnet 27-åringene Audun Ueland og Anders Mjåset MESH, en samarbeidsarena for norske entreprenører og gründere i Oslo. Onsdag kveld lanserte de et mentorprogram som skal hjelpe gründere med å realisere sine forretningsmål.

Etter bare noen måneder i drift har MESH blitt en attraktiv base for norske gründere. De startet med 15 medlemmer i april og har nå vokst til 110 medlemmer. Nå ønsker Ueland og Mjåset å knytte til seg mentorer som kan jobbe på frivillig basis for å hjelpe gründere med å etablere gode forretningsplaner.

 - Vi har besøkt mange av de største innovasjonsbyene i verden og blitt inspirert av hvordan de legger til rette for moderne gründere på helt andre måter enn vi er vant med i Norge. Vi ønsker å ta flere av disse konseptene inn i MESH for å gjøre det bedre å være gründer i Norge. MESH skal bli det vi skulle ønske at vi hadde da vi startet vår forrige bedrift prampack.com, forteller Ueland.

 FAKTA: 

 

  • MESH er en samarbeidsarena og møteplass for gründere og hele innovasjonsmiljøet i Norge. MESH samler gründere og gir dem tilgang på viktige tjenester og ressurser som de trenger for å lykkes. (http://meshnorway.com/)
     
  • StartupSummer er et sommerprogram der man arbeider med realisering av en egen idé, intensivt i to uker. Programmet er rettet mot unge mennesker som har startet eller er interessert i å starte en IT-startup. (www.startupsummer.no)

 

LES OGSÅ: De har Norges beste studentbedrift 

 

Vil tilby flere tjenester på sikt

Mentorprogrammet er først i rekken av flere tjenester som de to planlegger å tilby gründerne på MESH. Til høsten vil de inngå samarbeid med bedrifter, investorer og andre ressurser som skal knyttes opp mot samarbeidsarenaen og hjelpe gründerne sin er tilknyttet MESH med å lykkes. Ideen bak mentorprogrammet kommer fra internasjonale konsepter i USA og Europa.


Onsdag kveld denne uken satte første mentor, Silje Owrenn (25), i gang med arbeidet. Hun har en mastergrad i kommunikasjon- og informasjonsteknologi fra NTNU, og jobber til daglig som kommunikasjonsrådgiver i Siemens AS. Som mentor for MESH skal hun frivillig, og på ukentlig basis, hjelpe gründere med å tenke PR og kommunikasjonsstrategier.

- Da Anders og Audun spurte om jeg kunne tenke meg å jobbe som frivillig mentor for MESH ble jeg kjempeglad. Dette er et spennende konsept, og jeg tror gründeren kan dra stor nytte av å lære seg hvordan kommunikasjon, satt i et målbart system, kan hjelpe dem å levere på overordnede mål definert for virksomheten, forteller hun. 

Etter mange samtaler og mye planlegging, kjørte mentorprogrammet i gang som et pilotprosjekt. I sommer arrangeres Startup Summer i MESH sine lokaler, hvor 30 entreprenører skal bruke sommeren på å gjøre sine ideer markedsklare. På den måten skal initiativtakerne finne ut hvordan mentorene i størst mulig grad kan være til stede og følge opp aktivitetene sammen med gründere. 


 

Vil utfordre

- En strategi uten taktiske planer og initiativer er en langsom vei til suksess, og initiativer uten strategisk forankring blir ofte bare støy, forteller Silje. Vi ønsker å utfordre gründerne i å tenke helhetlig kommunikasjon, samt i å planlegge tiltakene i tråd med salgs- og markedsaktiviteter, fortsetter  Owrenn, og får støtte fra Uleland og Mjåset.

- Vi har selv vært gründere i 4-5 år og erfart viktigheten av hyppig kontakt med mentorer. Vi vet av erfaring at mange mentorer ønske å hjelpe gründere. Vi ønsker å bli et bindeledd mellom mentorer og gründere som gjør det enklere for dem å komme i kontakt med hverandre, forteller Mjåset.