(StudentTorget.no):

Studiekameratene Knut Hellik Kvale og Eirik Smedsrud har startet Hoopla, et system for å selge billetter på nett. Målet er å utfordre Billettservice.no. Vi snakket med Kvale om hvordan ideen oppsto, og hvordan veien blir videre. 

 

- Hvordan ble ideen om Hoopla født? 

- Eirik og jeg lette etter prosjekt vi kunne gjøre sammen. Vi sto i kø utenfor Downtown i Trondheim, og jeg kom med en idé om et billettsystem som gjorde at man kunne kjøpe seg forbi køen. Vi spant litt rundt det, og da vi fant ut at det nesten ikke var andre muligheter for billettsalg på nett enn gjennom Billettservice, åpenbarte det seg en markedsmulighet. 

LES OGSÅ: Hvilken persontype er du?

 

 


KNUT HELLIK KVALE:

Eier og daglig leder av Hoopla, et system for å selge billetter på nett. 

Startet sammen med Eirik Smedsrud. 

Maskiningeniør fra HiST, studieretning drifts- og vedlikeholdsteknikk. 

- Hvorfor har du tro på Hoopla?

- Vi tror at arrangører overvurderer markedsføringskraften til Billettservice. Med vårt system er du ikke låst til én plattform, men kan selge billetter rett fra Facebook eller hjemmesiden din. Vi tenker veldig helhetlig, og har bygget et bra team rundt prosjektet. Men det er en høyrisikobransje. Går det skeis i døra på Brukbar én gang, vil ingen risikere å gi deg en sjanse nummer to. I starten er det viktig å tørre å gi slipp på struktur, og ta sjansen. Mest sannsynlig går det ikke bra, og det må man akseptere. 


 

- Hva er status for bedriften nå?

- Hittil har vi levd på penger fra priser vi har fått og stipend fra Innovasjon Norge. Vi har hatt fire testarrangementer, og holder fortsatt på med prosjektutvikling og å finne samarbeidspartnere som kan hjelpe oss med markedsføring og salg av produktet.

 

- Hoopla ble til mens dere studerte på HiST i Trondheim. Hva har studiene betydd for bedriften?

Eirik studerte webarkitektur, mens jeg gikk på maskin. Selve maskinfagene har jeg ikke hatt det største utbytte av, men HiST legger veldig til rette for gründervirksomhet. Uten inkubatorprogrammet deres og Leiv Eiriksson Nyskapning hadde det ikke blitt noe av. Der fikk vi veiledning og ble en del av et miljø. 

 

- Hva er dine viktigste gründeregenskaper?

- Jeg er flink til å prate med folk, eller nettverksbygging, som noen kaller det. Det er mange som har bedre faglige forutsetninger enn meg til å drive med dette, men man må ikke være flinkest i klassen for å få til ting. Det er mulig å lykkes om man tar smarte valg og har kontakt med flinke folk. Da lærer man mye veldig fort. I begynnelsen visste jeg knapt hva en forretningsplan var. 


 

Gründertips fra Knut Hellik Kvale: 

1 - Ta kontakt med inkubator- eller oppstartsmiljøer. Noen skoler har egne programmer for gründerspirer. 

2 - Spør og grav om råd fra personer med ulik bakgrunn, og finn ut hvordan disse kan relateres til din bedrift. 

3 - Snakk om ideen din! Hvis du er redd for at den skal snappes opp av andre, går det an å be om taushetserklæring først. 

 

LES OGSÅ: Cathrine lager økologisk parfyme