(StudentTorget.no):

Ordningen StudENT skal gjøre det lettere for studenter med en god idé å bli entreprenører og skape sin egen arbeidsplass.

– Jeg vil gratulere alle studentene som er kommet gjennom nåløyet. Studenter er flinke til å tenke utenfor boksen. Fremtidens arbeidsplasser vil bli skapt av mennesker som tør å ta en sjanse, og som satser på egne evner og ideer, sier næringsminister Monica Mæland.

Det kom inn 30 søknader innen fristen i høst, med stor bredde i prosjektene. Ideene favner alt fra helseapper til kundeservice ved hjelp av kunstig intelligens og fjernstyrt brannslukkingsrobot til bruk ved tunnelbranner. Prosjektforslagene ble vurdert av et ekspertpanel, og de 19 beste ble kalt inn til å møte et ekspertpanel for å presentere ideen sin og svare på spørsmål. Basert på dette valgte ekspertene ut åtte kandidater som vil få inntil en million kroner hver over det neste året for å sette ideen sin ut i livet.

– Nivået på de som har fått innvilget støtte nå er høyt, de er vurdert som svært gode prosjekter av ekspertpanelene. Vi er glade for å se den store bredden i prosjektideer fra studenter som nå ønsker å starte bedrifter, sier Anne Kjersti Fahlvik, innovasjonsdirektør i Norges forskningsråd.


LES OGSÅ: Noen vil sponse utdanningen din!

Ny sjanse våren 2017

Neste frist for å søke om støtte blir i løpet av våren 2017. StudENT-ordningen ble etablert som en pilotordning i 2016 og vil bli videreført i 2017. Forskningsrådet vil nå gjøre en vurdering av ordningen, og både studenter og utdanningsinstitusjoner blir invitert til å komme med innspill om hvordan ordningen kan videreutvikles.

– Vi ser allerede at ordningen har hatt effekt, ved at studiestedene jobber aktivt for å koble entreprenørskapsundervisning inn i studieløpene og for å mobilisere fagmiljøene til å bistå StudENT-prosjektene. Dette er imidlertid prosesser og strukturer som det vil ta tid for universitetene og høyskolene å få etablert. Forskningsrådet ønsker derfor å videreføre ordningen og at denne skal ha et langsiktig perspektiv, sier Anne Kjersti Fahlvik.

LES OGSÅ: Student og gründer? – Ja, det går an!

Stort innovasjonspotensiale blant studenter

StudENT-ordningen kan gi gründere med nylig avlagt mastergrad inntil én million kroner i løpet av ett år. Pengene skal brukes til å jobbe fulltid med å realisere en idé etter avlagt mastergradseksamen, og kan brukes til både lønn og utviklingskostnader.


– Målet med ordningen er å få flere studenter til å satse på ideene sine. Vi vil stimulere de beste til å ta sjansen, sier Mæland.

Forskningsrådet oppfordrer nå både studenter og læringsinstitusjonene til å tenke langsiktig.

– Studenter med en god idé kan begynne å planlegge sin søknad gjerne et år i forkant av søknadsfristen. Kontakt relevante fagmiljøer ved universitetet eller høyskolen du går på, snakk med aktører som har kunnskap om entreprenørskap, og aller viktigst; test forretningsideen din i markedet, sier Fahlvik.

SE VIDEO: Tips til deg som drømmer om egen virksomhet

Dette er prosjektene som får støtte:

  • Brannslukkingsrobot for tunneler (Universitetet i Stavanger)
  • Språkteknologisk plattform for automatisering av kundedialog. (Universitetet i Oslo)
  • Grabster – app for å kjøpe og selge hjemmelaget mat. (NTNU)
  • Havoppskutte bæreraketter/romfartøy(Universitetet i Agder)
  • S2S – tilpasningsdyktig og selvadapterende programvare for analyse av komplekse system. (NTNU)
  • Wiral cable cam – bringer nye filmvinkler inn i ekstreme omgivelser. (NTNU)
  • ShieldMe:økt livskvalitet og trygghet gjennom nyskapende helseteknologi. (Høgskolen i Oslo og Akershus)
  • Konseptboks – Ubetjent mottakspunkt for all hjemlevering, også av mat og pakker, til privatpersoner. (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet)

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger