1. Velg selskapsform (enkeltpersonforetak, ANS/DA eller AS er de vanligste)

 

2. Finne et velvalgt selskapsnavn, som deretter skal…

3. …registreres i Brønnøysundregistrene.

4. Dersom du velger enkeltpersonforetak eller DA/ANS: Lever skjemaet RF-1102 til Likningskontoret når du starter næringsvirksomhet. Oppgi forventet overskudd (eller underskudd) og personinntekt – for forhåndsbeskatning

5. Registerer deg i merverdiavgiftsmantallet (når den merverdiavgiftspliktige omsetningen har oversteget 50 000 kr i løpet av en 12-måneders periode)

6. Tenk over om man vil ha tilleggsforsikringer i Folketrygden. Næringsdrivende har dårligere rettigheter enn ansatte. Og starter du ditt eget AS er du plutselig det.

7. Skaff deg en regnskapsfører, om du ikke selv er proff på dette.

8. Sørg for at man kan lage fakturaer med fakturanumre som genereres fra et regnskapssystem.

9. Det holder ikke å skrive dem på et pølsepapir.

10. Dersom du skal ansette flere må du i tillegg gjøre følgende:

- Registrere bedriften og de ansatte i NAV Aa-registeret

- Tegne yrkesskadeforsikring for de ansatte i et privat forsikringsselskap.

- Lage ansettelsesavtaler for alle arbeidsforhold.

- Opprette egen konto for skattetrekk i banken – forskuddstrekk av lønn til ansatte på grunnlag av skattekort.

- Lage en HMS-plan.