Kunne du tenkt deg å lære om entreprenørskap, jobbe i Singapore og få 30 studiepoeng på kjøpet?

En ny undersøkelse viser at Norge er dårligst i Norden på entreprenørskap. Rapporten Nordic Entrepreneurship Monitor, som ble utgitt i forrige måned av Nordisk ministerråd, påpeker at til tross for høye etableringstall i landet, er veksttallene ikke tilsvarende.

Det håper Gründerskolen å gjøre noe med.

– Gründerskolen ble til for å gjøre studentene bevisste på hvilke fantastiske muligheter man har innen entreprenørskap.

Det sier Mari Svalastog, administrativt ansvarlig for studieprogrammet på Gründerskolen.

– Studiet gir 30 studiepoeng på masternivå. Studentene tar først et introduksjonskurs her i Norge på fem studiepoeng, der man lærer om forretningsplaner og hvilke elementer som inngår i de prosessene.

– Studentene reiser deretter til en destinasjon i utlandet der de jobber i en nyetablert bedrift i 12 uker. Studentene har da også obligatorisk undervisning på kveldstid.

 

Blanding av praksis, teori og kultur

Gründerskolen ble etablert i 1999, og er i dag et samarbeidsprosjekt mellom alle Norges universiteter, Norges handelshøyskole (NHH), handelshøyskolen BI samt andre høyskoler.


 

Fakta om Gründerskolen
  • Gründerskolen er et samarbeidsprosjekt mellom alle universitetene og en rekke høyskoler i Norge. Studiet gir 30 studiepoeng på mastergradsnivå.

  • Skolen gjennomføres to ganger i året, med utenlandsoppholdet om våren eller sommeren.

  • Du må minimum være ferdig med en bachelorgrad for å søke på Gründerskolen.

  • Studieavgiften er på ca. 35 000 NOK. Denne er godkjent av Lånekassen.

  • Sjekk Gründerskolens nettsider for mer informasjon om studiet.

    Kilde: Gründerskolen

 

Svalastog forteller at fordi programmet stadig utvikler seg, er destinasjonene ikke faste fra år til år.

– I år har vi Houston, Singapore, San Francisco og Boston. Norge har mye å lære om hvordan kommersialiseringen av teknologi foregår i andre land. Vi har mange kloke hoder og mye bra forskning, men forskningen blir liggende i skrivebordskuffen.

– Studentene ved Gründerskolen vil ikke bare få en praktisk og teoretisk tilnærming til entreprenørskap, men også et innblikk i kulturen bak nyskapningen, hvilket er svært viktig.

Grunderskolen får inn litt over 300 søknader hvert år, og under halvparten av dem får tilbud om studieplass. Aktuelle kandidater blir innkalt til et intervju, og deler av intervjuet foregår på engelsk.

Intervjuene og introduksjonskurset holdes i Oslo, Bergen, Tromsø og Trondheim.

Noen av studentene drar til utlandet allerede i mars, og de har derfor et intensivt introduksjonskurs i januar og februar, mens studentene som drar ut i juni har et introduksjonskurs som varer fra januar til mai.


  

En reell karrierevei

Hva ser dere etter hos studentene som søker?

– Det er ikke nødvendig å ha noen konkret idé. Det aller viktigste er å være motivert og interessert i entreprenørskap. Gode karakterer, gode engelskkunnskaper og arbeidserfaring er en stor fordel.

– Programmet til Gründerskolen er krevende, og studentene må være motiverte for å kunne klare det.


Studieprogrammet har fått positive tilbakemeldinger fra foregående studenter. I tillegg til den teoretiske og praktiske kunnskapen studentene tilegner seg, blir mange motiverte og inspirerte til å se på entreprenørskap som en reell karrierevei.

– Programmet er veldig krevende, og man vokser derfor veldig på den erfaringen, sier Svalastog, som har selv gått på Gründerskolen.

– Gjennom ti år har vi hatt over 1000 studenter, og mange av studentene har startet bedrifter. Det er ikke slik at alle som går Gründerskolen blir gründere og starter sine egne bedrifter, og det er heller ikke meningen.

– Men studentene blir klar over hvor viktig og spennende entreprenørskap er, samt bevisste på sitt eget potensial.