(StudentTorget.no):

John Christian Elden har mye å gjøre om dagen, og vi ser ham stadig i media i forbindelse med høyt profilerte rettsaker.

Likevel fikk StudentTorget innpass i det travle tidsskjemaet til forsvarsadvokaten, og benyttet anledningen til å grille ham om hvordan han opplevde sin studietid, og hva han kan anbefale til dagens studenter. 

John Christian Elden er innfødt Oslo-mann, og valgte også å legge studiene i rettsvitenskap til hjembyen ved Universitetet i Oslo. Til tross for en hektisk studietid med mye annet å gjøre enn å sitte på lesesalen, klarte han likevel å avlegge embedseksamenen sin på rekordtid, drøye tre år etter at han startet studiene. Senere deltok han på et leadership-program ved det amerikanske utenriksdepartementet, og i dag jobber han som advokat med møterett i Høyesterett, også kalt advokat (H).

 

Var mer aktiv utenfor lesesalen

Fakta

Navn: John Christian Elden

Alder: 46

Studerte: Universitetet i Oslo, juridisk fakultet, og leadership program ved det amerikanske utenriksdepartementet.

Yrke: Advokat med møterett for Høyesterett.

Aktuell med: Forsvarsakdvokat for tiltalte i Sigrid-saken, som pågår i disse dager på Tinghuset.

Elden studerte under en tid med mye politiske omveltninger i samfunnet. Han var veldig engasjert i verdenspolitikken, og opplever en av sine beste minner fra studietiden fra da han møtte den politiske aktivisten Chai Ling, mest kjent som lederen for opprøret på "Den Himmelske Freds Plass" i Bejing. Han reiste også rundt i Europa da Berlinmuren falt, og holdt 1. mai tale i Praha etter frigjøringen fra Sovietunionen i 1990.


Han kan ikke huske at det var så veldig mye negativt fra studietiden, men det som irriterte han mest var at tiden ikke strakk til da han var veldig aktiv med arbeid ved siden av skolen.

- Men enten kunne man sitte på universitetet og lese hele tiden, eller så kunne man gjøre mye annet ved siden av, jeg valgte det siste, sier han.

Som jusstudent var han opptatt av samfunn og politikk, og engasjerte seg i en rekke verv ved siden av studiene. Han var i bystyret for unge Høyre, jobbet som journalist på Stortinget, var formann i Det Norske Studentersamfund og leder av Studenttinget i Oslo. Han passet på å engasjere seg innenfor studentpolitikken på Blindern, og var veldig opptatt av å få mest mulig erfaring.

- Jeg kunne sikkert ha lest mye mer, og vært mye flinkere, men det er liksom ikke alltid at det lønner seg å sitte mest mulig på baken å lese.

 


OPPFORDRER TIL Å FÅ PRAKTISK ERFARING: Advokaten anbefaler studenter å komme seg ut av lesesalen og få praktisk erfaring, enn bare å lese om det.

 

Ønsker mer praksis

Han mener undervisningen i jusstudiene burde være mer basert på det praktiske, og ikke bare lesing av lovverket. For å bli en god advokat eller jurist bør man engasjere seg i samfunnet, og Elden synes det er merkelig at studentene ikke får være med å observere juss i praksis gjennom å være tilskuer under rettsaker.


- Det har mye større betydning enn av å sitte på en forelesning. Og spesielt det jeg driver med, som er mye å stå i skranken (forsvaret) og prosedere. Det lærer du ikke om på jussen i det hele tatt. Så jeg lærte jo mye mer av å være med i politikken enn å være på juridisk fakultet, når det dreier seg om å kunne selge et budskap og å legge frem en sak, - det som er viktig for en prosedyre advokat. Så samspillet er viktig, forklarer han.

 

Manglende engasjement fra medstudenter

Som formann i studentersamfunnet og leder av Studenttinget i Oslo, var han som mange andre opptatt av finansieringen studenter fikk. Elden var oppgitt over manglende samfunnsengasjement fra andre jusstudenter, som heller ville lese bøker enn å følge med på hva som skjedde i samfunnet. Han husker spesielt en episode der de skulle ut for å aksjonere mot Stortinget for bedre finansiering og vilkår for studenter i Oslo.  

- Det var nede på Universitetsplassen, hvor det var appell og så videre. Det eneste vi opplevde av respons fra juridisk fakultet da, var at det kom studenter ut og sa hysj hysj, ikke bråk! Vi leser!


 

 


ENGASJERT: John Christian Elden mener det er viktig å vise engasjement, spesielt i hans yrke hvor man ofte jobber med mennesker som er langt nede og trenger hjelp.

Ville helst studert i utlandet

Da han studerte var det ikke like mange valgmuligheter for å kunne ta deler av utdanningen sin i utlandet. Elden tok et halvt år i Frankrike, hvor han jobbet i Europarådet, men det var mer som erfaring og ikke en del av studiet.

- Nå har man jo muligheten til å ta deler av studiet utenlands, som jo er ganske sunt, ikke bare for jussen, men for de fleste fag, sier Elden.

Som mange andre studenter, var han opptatt med jobb ved siden av studiene, og hadde deltidsjobb i tillegg til alle vervene.

- Jeg jobbet på universitetet, som vitenskapelig assistent og stipendiat, jobbet i samskipnaden, var heltidspolitiker i studentpolitikken, journalist på Stortinget, pluss en del andre ting. Så jeg har gjort veldig mye ved siden av.

 

LES OGSÅ: Alt om yrket stortingsrepresentant

 

– Gjør alltid noe ved siden av studiene

I det siste har det vært en rekke saker i media om at jusstudenter ikke får seg arbeid etter fullført utdanning. Elden mener dette høres merkelig ut da behovet for jurister har økt de siste årene, og stadig flere bransjer ønsker ansatte med juridisk bakgrunn, som offentlige forvaltningsområder.


Elden mener det er viktig å ikke bare være flink på lesesalen, men at man må gå ut av universitetsområdet og få praktisk erfaring utenom skolebenken, for å nå de målene man vil. Selv om han ikke var med på verv som Jussbuss, støtter han arbeidet, og har ansatt flere studenter derfra. Han mener det er viktig at studenter viser engasjement for samfunnet, og initiativ når de leter etter jobb.

- Vis initiativ. Det viser at du har engasjement for andre, og det er ihvertfall viktig her, hvor vi jobber mye med mennesker som er langt nede, forklarer han.

 

LES OGSÅ: P3-morgens Ronny Brede Aase skulket skolen for å lage radio