(StudentTorget.no):

 

– Det er veldig spennende å bli utnevnt som statsråd. Det er et utrolig viktig felt, og jeg gleder meg til å få gjennomført god KrF-politikk, slik som økt barnetrygd og fritidskort for alle barn og unge, sier Ida Lindtveit Røse (27), som nylig ble utnevnt til barne- og familieminister.

 

Lindtveit Røse har vært leder i KrFU fra 2015 til 2017, og gruppeleder for KrF i Oppegård. I dag er hun gruppeleder for KrF på fylkestinget i Viken. Hun er nå konstituert som barne- og familieminister, i perioden KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad er i pappaperm, og er faktisk tidenes yngste statsråd.

 

I tillegg til de politiske vervene har Lindtveit Røse arbeidet som rådgiver i NHOs forening for kunnskaps- og teknologivirksomheter, Abelia, og var seniorrådgiver i kommunikasjonsbyrået First House i et halvt år.

 

Har drevet med politikk i over 10 år

Lindtveit Røse begynte med politikk i 2009, da hun ble aktiv i KrFU.


– Jeg ville bli medlem i KrF fordi jeg hadde et stort engasjement for utviklingspolitikk, og så at KrF var det partiet som prioriterte dette høyest. Samtidig mener jeg at de kristendemokratiske grunnverdiene menneskeverd, nestekjærlighet og forvalteransvar er grunnleggende verdier for å bygge et godt samfunn.


 

Siden da har hun hatt flere ulike verv i partiet.

 

– Jeg har både vært fylkesleder, nestleder og leder i KrFU, i tillegg til gruppeleder i Oppegård kommune og i Viken.

 

Vervet som leder i KrFU innebar å lede den nasjonale ungdomsorganisasjonen, drive med organisasjonsutvikling, og utvikle, fronte og jobbe for gjennomslag for KrFUs politikk.

 

– Som gruppeleder har jeg ledet KrF arbeid i det aktuelle kommunestyret og fylkestinget. Det innebar å jobbe for gjennomslag for KrFs gode politikk, både i kommunen og i fylket. Som kommunepolitiker var jeg ekstra opptatt av å få gjennomslag for økt lærertetthet i skolen, fordi jeg tror det er avgjørende for at de yngste skal bli sett og fulgt opp på en god måte.

 

LES OGSÅ: Husbanken – for de vanskeligstilte i boligmarkedet

 

Vil hjelpe sårbare barn og unge

 Lindtveit Røse er nå konstituert som barne- og familieminister.

 

– Jeg skal lede departementet, og jobbe fra dag til dag med viktige saker som familie- og oppvekst, barnevern og tros- og livssynspolitikk. Jeg skal også ta del i regjeringskollegiet med de andre statsrådene, som fatter beslutninger om for eksempel veien videre ut av koronakrisen, forteller hun.


 

– Jeg brenner for barn og unges oppvekstvilkår, og spesielt for de sårbare barn og unge som har hatt det ekstra vanskelig denne våren. Vi står midt i en krise, og når normalen kommer sakte, men sikkert tilbake, må vi hele tiden følge med på at de mest sårbare får den hjelpen de trenger. Det blir en viktig del av mitt arbeid fremover.

 

LES OGSÅ: Ane er leder i Bergen Venstre

 

Har en bachelorgrad i europastudier

– Jeg har studert bachelor i europastudier ved Universitetet i Oslo. Jeg valgte dette studiet fordi jeg er opptatt av internasjonalt samarbeid i Europa, sier Lindtveit Røse.

 

– De siste årene, spesielt med flyktningkrisen, klimakrisen, og nå koronakrisen, har vist hvor viktig det er at landene i Europa samarbeider og kommer frem til felles løsninger. Selv om Norge ikke er en del av EU, har vi et utstrakt og viktig samarbeid med de europeiske landene.

 

Hun forteller videre at det ofte ble mye skippertak da hun var student, da mye av fritiden hennes gikk med til politikken.

 

– Jeg var nok god på å ta skippertak, for jeg brukte mye tid på politikken ved siden av studiene. Jeg hadde heldigvis en fantastisk kollokviegruppe, og gode seminarledere. Det hjalp meg mye!Hva var det beste med å være student? Og det verste?

 

– Det beste med å være student var å bli kjent med mange nye mennesker og bli faglig utfordret både gjennom studiet og de faglige diskusjonene, enten det var i lunsjen eller på fester. Det var relativt få som gikk europastudier, men det var kanskje noen av de mest engasjerte. Nesten alle var aktive i studentpolitikken, europabevegelsen eller politiske partier. Det verste var nok, ikke overraskende, eksamensperiodene.

 

– De beste minnene fra studietiden er alle timene i kollokviegruppa. Vi holdt sammen alle de tre årene, og har holdt sammen siden.

Hvis du kunne valgt igjen, ville du ha valgt å studere noe annet? 

 

– Hvis jeg skulle valgt noe annet, ville jeg studert til å bli lærer. Jeg syns undervisning er utrolig spennende, og vet at lærere har så utrolig mye å si for barn og unge. Å være lærer må være en av de mest fantastiske jobbene man kan ha.

 

LES OGSÅ: Slik finner du motivasjonen i studiehverdagen

 

Tips til studenter som vil jobbe med politikk

Hvilke tips har du til studenter som ønsker å gjøre en karriere innen politikk? 

 

– Mitt viktigste tips er å engasjere seg i det man er opptatt av og brenner for, enten om det er en organisasjon eller politisk parti ved siden av studiene. Det vil gi gode erfaringer og mulighet til å påvirke.


 

– Politikk handler ikke om mål og ambisjoner om posisjoner, men å få gjennomslag og endre samfunnet til det bedre for folk rundt oss.

 

Klikk her for å se alle studier i Norge og utlandet