Navn: Davy Frank Huey Wathne

Alder: 55

Utdanning: Cand.mag. med latin, norsk og historie mellomfag pluss ped.sem. 

Yrke: Sportsanker i TV2

 

 

Davy Wathne om studietiden

 

- Hvordan var studietiden?

 

Hektisk, fornøyelig, variert og begivenhetsrik.

- Hva gjorde du på fritiden?

Hva gjorde jeg IKKE på fritiden? Spilte fotball, var discjockey i Grillen på Studentsenteret, vakt i Hulen, danseløve på Fantoft, skrev veggaviser til kantine-oppslagstavlene, arrangerte viseaftener med Fred Åkerstrøm og Erik Bye. Det var ikke den ting vi ikke hadde tid og overskudd til.

- Har du noen røverhistorier eller ekstra gode minner å fortelle om?

Jeg har mange røverhistorier, men ingenting som egner seg på trykk. Det var syv år med bare gode minner.

- Og hva med dårlige minner? Noen av dem?

Sjokkopplevelsen på forberedende i filosofi da jeg skjønte at jeg ikke kunne besvare noen av oppgavene og faktisk kom til å stryke. For første gang i mitt liv hadde skoleflinke Davy null kontrol. Men så
oppdaget jeg at det var oppgaver på baksiden av arket også. Da ble det Kant og Platon til 1,6, og krisen var avverget. På grunn av den litt trege starten havnet jeg i en Mr. Bean-situasjon med desperat tidsnød på slutten.- Tror du studenttilværelsen har endret seg siden din tid på skolebenken?

Voldsomt. Vanvittig. Til det ugjenkjennelige. Jeg har en datter på 23, og der er forhåpentligvis veldig få likhetspunkter mellom hennes liv og det faren førte for 35 år siden.