- Vil du si at du var en flittig student?

- Ja! Men bare fire timer daglig, inkludert forelesningene. Det fins andre ting en student må drive med enn å studere.

 

- Hva er ditt beste minne fra studietiden?

- Å se marxist-leninistene – Stalins tilhengere – gradvis miste grepet sånn rundt 1980.

 

- Og det verste?

- Opptog med gravalvorlige studenter som bar bilder av Marx, Lenin, Stalin og Mao, de sang salmer med politisk innhold, og siterte vers fra de hellige skrifter: "Arbeiderklassen er de egentlige heltene" – og "Nei til borgerlig dyrking av enerne" – mens de altså bar bilder av enerne de selv dyrket.

 

- Hva irriterte deg mest som student?

- Tendensen blant mange studenter til å pugge pensum, skrive ned foreleserens ord (som også stod i boka) og stille pliktoppfyllende spørsmål …

 

- Savner du studentlivet?

- Ja. Nyt friheten, følelsen av at livet er fullt av muligheter, at det går an å trenge bak overflaten, snakket, Dagblad-tankene, ideologien – og forstå mer.

 

- Er det noe du ville gjort annerledes?

- Flere fester.


 

- Hva har du tatt med deg videre fra studietiden?

- En del faglig innsikt (psykologi og filosofi). En kritisk innstilling til verden – kritisk i betydningen spørrende og vurderende, men ikke nødvendigvis negativ.