Hove-, Smuglesning- og Elle Mann-trådtrekkeren tok med seg noe ubehagelig videre fra studietiden. Hva leser du her.

Vil du si at du var en flittig student?

- Egentlig ikke. Jeg var flittig når det kom til ting som interesserte 
meg - filosofi, klassisk litteratur, musikkteori og øldrikking.

Hva er ditt beste minne fra studietiden?


- De beste minnene fra studietiden har jeg kanskje av ting som skjedde 
utenfor studietiden. Men jeg tenker tro det eller ei med glede tilbake 
på lesesalene på Blindern og bibliotekarsjobben min på Institutt på 
Musikkvitenskap. Det var en situasjon som ga meg mulighet til 
fullstendig ro og fordypning.

Og det verste?

- Chateau Neuf. Institutt for musikkvitenskap lå der den gang, og hele 
instituttet holdt på å kveles av den traurige atmosfæren i bygget. Det 
er et helt ok sted å gå på fest, men ikke noe sted å vandre i 
korridorene i årevis.

Hva irriterte deg mest som student?

- Manglende kompetanse fra foredragsholdere og professorer på samtidig musikk. Det gjaldt både for samtidsmusikk og populærmusikk.

Savner du studentlivet?

- Av og til savner jeg følelsen av å være helt ubetydelig, ubrukelig og 
i opposisjon til resten av samfunnet. Ikke at jeg ikke er ubrukelig 
nå, men nå er det et helt annet forventningspress på å utrette og 
levere. Jeg savner også muligheten og tiden til å sette seg ordentlig 
inn i ting, uten at det trengte å forsvares. Men jeg har forstått at 
det stilles flere krav underveis til studentene nå enn før.

Er det noe du ville gjort annerledes?


- Tja. Jeg er fremdeles glad for at jeg ikke skrev ferdig hovedoppgaven 
min. Da ville jeg vært stuck på instituttet for mange år fremover.

Hva har du tatt med deg videre fra studietiden?


- Herpes, haha. Ifølge leger ligger viruset i ryggraden, selv om det 
aldri bryter ut. Nei, seriøst, jeg tror det beste man kan ta med seg 
fra studietiden ikke er selve fagkunnskapen, men måten man tilegner 
seg fagkunnskap på, og måten man benytter seg av kunnskap på.