Studerte:
Bachelor i journalistikk og fjernsynsproduksjon fra Høyskolen i Stavanger.
Master i menneskerettigheter fra Kingston Universty i England.
1.-4. avdeling jus ved Universitetet i Oslo.

Yrke: Ap-politiker og stortingsrepresentant. 

– Vil du si at du var en flittig student?

Ja, det tror jeg vi trygt kan si. I grunnen lever jeg fortsatt med det selvlagde mottoet: Gode ting skjer med dem som jobber hardt.
 
- Hva er ditt beste minne fra studietiden?

Kollokviene med medstudenter. Det var både gøy og lærerikt. Vi tullet mye og diskuterte mye.
 
- Og det verste?

Følelsen av å ikke helt forstå eller bli nevneverdig inspirert av pensum. Den følelsen inntreffer helt i starten av et studie, før man har rukket å knekke de faglige kodene, eller når man tar et pliktfag man ikke er så interessert i.

Det er i alle fall ingen hemmelighet at jeg ikke synes 3. avdeling jus var spesielt interessant. Det handle mye om obligasjonsrett, et fagområde jeg ikke ser for meg at jeg skal jobbe med. Noensinne. Jeg presset meg bare gjennom det for å komme videre til 4. avdeling og fagene strafferett og straffeprosess.
 
 
- Savner du studentlivet, hva savner du evt. mest?

Det jeg savner mest er egentlig å fritt disponere dagene mine, slik man gjør når man er student. Det er deilig å føle seg som en fri fugl. Men det er en fase av livet jeg nok er ferdig med. Arbeidslivet har strammere dager og jeg bærer mye ansvar. Det har en kostnadsside, men det er også en veldig fin tid.
 
 
- Er det noe du ville gjort annerledes da du studerte?

Jeg ville deltatt mer i studentorganisasjonslivet. Studentorganisasjonene spiller en viktig rolle på høyere utdanningsinstitusjonene: De skaper et sosialt lim. Mange av dem bidrar også til faglig utvikling.
 
 
- Har du noen gode tips til nye studenter?

Work hard and play hard. Ikke bare det siste.
 
 
- Hva har du tatt med deg videre fra studietiden?

Trening i å struktuerer hverdagen og bedre analytiske ferdigheter.