MIN STUDIETID

Fabian Stang

Alder: 56

Studerte:

Jus ved Det Kongelige Frederikske i Oslo

Yrke: 

Gjenvalgt som ordfører i Oslo.

Som jusstudent var han midt på treet og leste det han måtte. I dag er han gjenvalgt som ordfører for Oslo. Men om han fikk sjansen ville han kanskje vurdert å jobbe som lærer igjen?

 

– Vil du si at du var en flittig student?

Jeg pleier å svare; på ingen måte! Det er imidlertid ikke helt sant. Selv om det helt klart var mange studenter som var flittigere enn meg, så leste jeg mye jeg også.

- Hva er ditt beste minne fra studietiden?

Jeg har mange gode minner fra studietiden, men hvis jeg skal trekke frem en ting konkret, så må det være de to årene jeg underviste i rettslære rundt omkring i byen. Jobben som lærer var veldig allright.

- Og det verste?

Det er lett. Det var å lese den samme boka to ganger!

- Hva irriterte deg mest som student?

Jeg er ikke slik skrudd sammen at jeg lar ting irritere meg. Ikke da, og ikke nå.

- Savner du studentlivet, hva savner du evt. mest?

Jeg tror jeg var heldig sånn sett at jeg syntes det var veldig allright å være student helt frem til det siste året. Da var jeg i grunnen forsynt. Jeg hadde blitt far og var egentlig veldig klar for å jobbe, så jeg kan ikke si jeg savner studietiden, men jeg hadde veldig glede av den.


- Er det noe du ville gjort annerledes da du studerte? 

 Jeg ville vel lest litt mer.

- Hva har du tatt med deg videre fra studietiden?

En hel masse, men det viktigste er kanskje at jeg har beholdt mange av de jeg studerte sammen med som venner for livet.