(StudentTorget.no):

Navn: Øyvind Berdal
Alder: 24 år
Studerer: Master i offentlig politikk og ledelse ved Universitetet i Agder
Aktuell: Nyvalgt leder i Norsk studentorganisasjon 

 

Hvorfor ønsket du å bli leder av NSO? 

Jeg ønsket å være med på laget som skal sette NSOs politikk på dagsorden foran stortingsvalget i 2013. Dessuten har jeg lært NSO å kjenne gjennom de senere år, og særlig som landsstyremedlem. Det er en organisasjon med et stort potensiale, med 200.000 medlemmer, og en politikk jeg har troen på er til det beste for studenten og som jeg vil arbeide for. 


Hva ønsker du å utrette som leder av NSO? 

Vi skal kjempe for heltidsstudenten, studenters mulighet til å studere på heltid. 11 måneders studiestøtte og 1,5 G er viktig å få inn på partiprogrammene foran valget. 

 
Hvilken nytte tror du det å ha et slikt lederverv får for framtiden din?  
 
Spennende arbeidsoppgaver jeg vil vokse på, samt det å representere NSO i mange ulike sammenhenger vil bety at jeg vil treffe mennesker jeg vil lære mye av. Samtidig er ledererfaringen noe å bygge videre på. Kommer til å lære mye om meg selv, om mine svakheter og styrker.
 
 
Hva er det beste med å studere? 
 
Det sosiale, alle arenaene for å engasjere seg og muligheten til å fordype seg i et tema en har interesse
for. 
 
 
Og det verste? 
 
At muligheten for å studere på heltid er liten.
 
 
Hvilket utested pleier du vanligvis å besøke når du er på byen?  
 
Turen går ofte til Harveys og Patricks, to steder i Kristiansand. Nå blir det Oslo framover, hvor vi til nå har vært mest på Neuf.
 
 
Du kan velge tre mennesker – levende eller døde til din kollokviegruppe. Hvem velger du og hvorfor? 
 
Malcolm Gladwell – hans evne til å gjøre teori interessant og spennende kommer meget godt med i en slik gruppe. 
 
Jose Mourinho, arrogant ja, men han får fram det beste i folk, og evner å trykke på de rette knappene, dessuten vet han å si ifra. 
 
Så tar jeg med meg CNN-journalisten Christiane Amanpour. Hennes bakgrunn vil nok gi et visst perspektiv på arbeidet.
 
 
Velg en sang som beskriver din livssituasjon akkurat nå.
 
Arcade Fire - Ready to start