(StudentTorget.no):
 
Navn: Amund Aarvelta
 
Alder: 26 år
 
Studerer: Masterstudent i historie ved NTNU i Trondheim
 
Aktuell med: Søker på stillingen som leder av campusprosjektet i Trondheim
 
Hvorfor ønsker du å bli prosjektleder for campus-utviklingen ved NTNU?
 
Dette er en spennende jobb, som det er naturlig for en med min erfaring og bakgrunn å søke på.
 
 
Hva er det som gjør deg til en bedre kandidat enn lederen av Velferdstinget, Alexandra Løvland og AP-politiker Gerd Janne Kristoffersen?
 
Jeg vil ikke vurdere meg selv opp mot andre søkere. Det er det heldigvis andre som skal gjøre.

 

NYE OPPGAVER: Amund Aarvelta er snart ferdig med studier og verv i SiT, og forhåpentligvis snart prosjektleder for campus-utviklingen ved NTNU i Trondheim.

 

 

Hvordan vil din encampus-løsning se ut/fungere?

Det blir spennende å se. Det viktige er at et tettere integrert campus i Trondheim kan bidra til å gjøre Trondheim til en enda bedre by å studere i. Videre er det vesentlig for utdanningsinstitusjonene i Trondheim å løse plassmangelen som har bygget seg opp over tid.
 
Utvikling og investering i campus kommer helt sikkert til å styrke Trondheim sin posisjon som en kunnskapsby.
 
 
Hvordan vil det være å kombinere dette med studiene og stillingen som styreleder i SiT?
 
Jeg er snart ferdig med både studier og verv i SiT. Derfor skal jeg ikke kombinere noe som helst.
 
 
Hva er det beste med å studere?
 
Som student får man lov til å bruke tid på mange ting man selv synes er veldig gøy. Studenter er en gruppe mennesker som har mening om det meste i verden, og det beste med å studere må være alle de gode diskusjonene som skjer både i faglige og sosiale settinger.
 
 
Hva er det verste med å studere?
 
Det verste med å studere er den daglige dårlige samvittigheten for alle de tingene man burde gjort, samtidig som økonomien i det hele gjør det nærmest umulig å være heltidsstudent.
 
 
Hvilke utested pleier du vanligvis å besøke når du er på byen?
 
Jeg pleier å gå på Samfundet i Trondheim. Det er det naturlige samlingspunktet for studenter i Trondheim.
 
 
Du kan velge tre mennesker - levende eller døde til din kollokviegruppe, hvem velger du og hvorfor?
 
Først måtte jeg tatt med Tryggve Gran, som i mine øyne er den mest spennende norske polarhelten og derfor er med for å underholde meg og min nysgjerrighet.
 
Videre måtte jeg tatt med Jean Monnet mest for å gi han muligheten til å se hvordan det europeiske fellesskap ser ut i dag, og og spørre om det var dette han tenkte seg.
 
Til slutt hadde jeg invitert historiker Jens Arup Seip, som sikkert kunne tatt i et tak for å skrive ferdig masteroppgaven min.
 
 
Velg en sang som beskriver din livssituasjon akkurat nå.
 
Det var et vanskelig spørsmål å svare på. Dersom noen har tips til en sang som beskriver en 26 år gammel avtroppende studentpolitiker med en masteroppgave på overtid så er jeg veldig takknemlig for det. 
 
Hm. Da får du «It's too late» med Carole King.