(StudentTorget.no):

Tilbud om gratis pizza gjorde at tidligere lærerstudent David Fiskaa fra Gjerdrum i Akershus, meldte seg inn i studenttinget ved Høgskulen i Volda. Han ble velferdsansvarlig, og startet konseptet Buddydagen. Buddydagen nærmer seg nå ettårsmerket, og David og gruppa har startet et nytt studie- og buddy-år.

Du har fått studentprisen for 2016, gratulerer! Hvordan føles det?

– Jeg ble veldig glad, og litt stolt. Samtidig vet jeg at dette ikke er en pris jeg har fått alene. Jeg deler den sammen med de andre i gruppa. Jeg håper at denne prisen kan være med på å forsterke fokuset på problemet.

Hva skal du bruke den til?

– Som nevnt føler ikke jeg at jeg alene fortjener denne prisen. Derfor kommer det aller meste til å bli brukt i arbeidet med Buddydagen. Vi savner blant annet en del materiell som vi kan bruke i markedsføringen.

Med prisen fulgte også oppmerksomhet fra studenter og ansatte fra Høgskulen. Den bruker han til å snakke om Buddydagen og viktigheten av et godt studiemiljø.


LES OGSÅ: Det kan være sunt å gi litt f...

Brukte egne erfaringer

Hvor kom ideen om Buddydagen fra, og hvordan startet du det?

– Det bygget seg opp over tid. Jeg leste rapporten fra SHoT 2014, der det sto at 20% av studenter lider av alvorlige psykiske symptomplager. Jeg syntes at dette var et fryktelig høyt tall. Jeg leste også at ca 15% av studentene følte seg ensomme. Selv har jeg erfaring med hvordan det er å ikke ha så mange venner, og vet at det ikke er noe godt, sier han.

Han har nettopp våknet, noe stemmen bærer preg av gjennom telefonrøret.

De andre i studenttinget godtok Davids idé i mai 2015, og han fikk sette sammen en arbeidsgruppe. Utpå høsten var gruppa på plass, og idémyldringen kunne begynne.

– Hvilket navn skulle vi ha? hvilken logo, hvordan skulle vi arbeide? Sånne ting jobbet vi med. Vi begynte med å legge til rette for, og oppfordre studentene til å invitere andre hjem til seg på middag. Etterhvert gikk vi over til å arrangere selv. Vi så at mange hadde vanskelig for å ta grep, forklarer han.

LES OGSÅ: Lena kombinerer studiene med flyging og bikini fitness

En mulighet

I følge SSB er 4 av 10 nordmenn mellom 16 og 24 år og eldre over 80 år ensomme. Dette stemmer overens med resultatene i SHoT. Helseminister Bent Høie slo ensomhets-alarm i 2015. Han mente at ensomheten er Norges usynlige folkehelseproblem i en sak i VG i 2015. David vil gi de ensomme studentene en mulighet.

Har ikke studentene selv et ansvar for å integrere seg i studentlivet og få en god studiehverdag?


– Jo, absolutt. Men alle har forskjellige utgangspunkt. Buddydagen handler om å lage en annen kultur mellom oss studenter, der det ikke er farlig å invitere noen man ikke kjenner så godt. Og det er heller ikke farlig å møte opp. Jeg har lært at vi har redsel i oss alle. Jeg hadde for eksempel aldri i verden funnet på å gå bort til noen og spørre om jeg kunne sitte sammen med dem. Det er skummelt å bli kjent med nye mennesker.

– Jeg syns det er smart at vi i Buddydagen skaper en atmosfære der studentene kan snakke sammen. Det ble det første steget. Men samtidig med arrangementene oppfordrer vi til å bruke dagen til å invitere studenter hjem. Jeg vil at alle skal få føle at de virkelig har en mulighet her i Volda. Det må selvfølgelig være den enkeltes valg om de vil si ja eller nei, men alle skal få muligheten til å være med.

Hva er Buddydagen nå?

– Nå er vi en gruppe på fire-fem stykker som jobber med problematikken rundt ensomme studenter i Volda. Vi jobber mot en spesiell dag hver måned der vi prøver å finne på noe som er moro, og som er alkoholfritt. Den viktigste jobben vi gjør er å prøve å bli kvitt tabuet rundt ensomhet. Mange syns det er tungt å snakke om det, og vi prøver å vise dem at de ikke trenger å være redde eller skamme seg. Vi deler informasjon på Facebook, som skal være med på å bryte tabuet. Målet er å publisere noe minst en gang i uka. Og vi snakker med andre organisasjoner og studentforeninger, sånn at vi får større rekkevidde, og at de også kan tilpasse seg problemet.


LES OGSÅ: Slik takler du ensomhet i studietiden

En venn

Ensomhet kan komme av et fravær fra et større sosialt fellesskap, venner og kolleger eller følelsesmessig nærhet til familien eller andre nære relasjoner, i følge Sentio. David mener det handler om å ha noen som hører på deg i studenthverdagen.

Buddydagens slagord er ”Ver ein ven!” hvordan er man ”ein ven”?

– Det er mange måter å være en venn på. Det er strålende å ha masse venner på Facebook, men det som virkelig er viktig er om du har den ene personen som hører på deg, og som bryr seg om det du forteller. Det merker jeg når jeg snakker med studenter. Det handler ikke om å være morsom, pen eller populær. Det handler om at selv om man kan si hei til hver tredje person man ser, som selvfølgelig er fint, trenger man en ordentlig venn, sier han.

Hvorfor er du så interessert i dine medstudenters velvære?

– Det har litt med at jeg har en sykdom å gjøre, en form for ME. Jeg kommer fra Østlandet og der har jeg ikke så veldig mange venner. Sånn var det også da jeg kom hit, jeg reiste fra et sted der jeg følte meg ganske usynlig. Den dagen jeg kom opp hit hadde jeg bare vært i Volda en times tid før det ringte på døra og noen spurte om jeg ville være med ut på plenen og ta en øl. Jeg var helt overrasket over at noen hadde lyst til å være sammen med meg. Det var ingen som kjente meg engang! De fortsatte å be meg med på ting, og det tok bare en ukes tid før jeg følte meg som en del av den gjengen, forteller studenten.


David hadde hatt ME lenge før han kom til Volda. Å oppleve et inkluderende studentfellesskap betød mye, men han tror Buddydagen springer ut av noe annet også.

– Det har med hvem jeg er å gjøre. Jeg er en person som tenker veldig mye, og jeg får vondt inni meg når jeg ser at andre ikke har det bra. Når jeg vet hvor bra det kan være, er det forferdelig å se på. Det er en viktig grunn til at jeg jobber med dette.

LES OGSÅ: Studietidens psykiske utfordringer

– Vårt prosjekt

Buddydagen har vært et kjent konsept i et år, og nå er det snart tid for nytt skoleår. Hvordan syns du det har gått?

– Jeg synes det har gått greit. Men vi har ikke vært gode nok til å nå de studentene som allerede har blitt isolert. Det er de studentene jeg virkelig vil nå, men som også er vanskeligst å finne. Vi er på vei til å gjøre en liten forskjell, men vi har fortsatt en vei igjen å gå.

David smiler gjennom røret.

– ”En vei igjen å gå”, er en teit måte å ordlegge seg på, ler han.

– Jeg liker godt måten vi jobber på nå, det er vårt prosjekt og ikke bare mitt.


Buddydag-gruppa er en gruppe forskjellige individer med forskjellige tenkemåter og perspektiver. Det er den største styrken deres, mener David.


– Det er faktisk noen her i Volda som bruker mange timer i måneden på å jobbe med dette helt gratis!

Brettspill og god stemning

Fra nyttår besto buddydagene gjerne av fotturer rundt Rotevatnet i Volda, med avslutning i kantina på høgskolen. Her ble det brettspill og av og til kveldsmat. Noen ganger besto arrangementene bare av brettspill og prat mellom studentene. Etterhvert fikk de ordnet et samarbeid med Volda Studentidrettslag, sånn at alle studenter skulle få gratis tilgang til idrettslagets fasiliteter på Buddydagen. Den siste Buddydagen på vårsemesteret ble en grilldag utenfor høgskolen.

– Det har ikke vært så mye forskjellig, når jeg tenker meg om. Men det fine med brettspill er at det er mye enklere å prate om ting når man har noe annet å fokusere på. Det pleier å være god stemning og mange ulike mennesker som møter opp, forteller han.

Hvordan har responsen vært?

– Det var vanskelig å måle hvor mange som tok i bruk initiativet vårt da vi startet med disse middagene. Det gjorde at vi valgte å gjøre det annerledes senere. Oppmøtet bygget seg kraftig opp mot julen 2015, i januar og februar i år hadde vi litt skiftende oppmøte. Noen ganger 14 studenter, andre ganger 30. Men for meg handler det ikke om hvor mange som møter opp. Jeg tror at jobben vi gjør mellom buddydagene er minst like viktig. Nå kan det være så mange som 5000 stykker som leser det vi legger ut på Facebook.


David er velferdsansvarlig i STiV, Studenttinget i Volda. Han opplever at det kommer mange for å snakke om at de er ensomme.

– Det har blitt en liten snakkis, og det er en stor del av målet mitt. Jeg vil at folk skal bli mer klar over det. At de kan se seg om når de sitter i kantina og legge merke til det. ”Sitter den personen alene igjen?”, for eksempel. ”Hva kan jeg gjøre med det?”

LES OGSÅ: Forverring av studentenes psykiske helse

– Trivselen øker resultatene

Hvor viktig er det sosiale i studenttilværelsen?

– Det er veldig viktig. Det handler om trivsel, og å føle seg trygg. Det gjør man når man har noen rundt seg og føler en viss kontroll over situasjonen man er i. Det er viktig å ha noen man kan lene seg på og fortelle ting til. Hvis man ikke har det, tar det ikke så lang tid å utvikle det psykiske i negativ retning. Når det sosiale fungerer godt, er det med på å øke resultatene til studenten og hjelper dem å gjennomføre.

Gleder du deg til å fortsette?

– Ja. Det gjør jeg.

David ler etter det siste spørsmålet. Han har startet på administrasjon og planleggingsstudiet dette studieåret, og snart skal han i gang med et nytt møte om årets nye buddydager. Han mener selv at studenter, ensomhet og psykiske konsekvenser ikke er noe han har veldig mye peiling på, men han har lest litt, tenkt mye, og sett mye etter det.

– Nesten bare positive ting skjer når man trives som student, avslutter han.

Klikk her for å se studentrabatter i Norge