(StudentTorget.no):

 

 – Terskelen for å finne svar på enkle juridiske spørsmål bør være lav, det er grunntanken bak dette prosjektet, forteller Aksel Høymo (27), vinner av SiOs idépris med appen «Lommejuristen», som skal gi gratis rettshjelp til studenter.

 

SiOs idépris deles ut annethvert år. Prisen er en videreføring av Kristian Ottosen-prisen, som sist ble delt ut i 2016. Målsettingen med prisen er at midlene skal realisere en idé som kommer studenter til gode, enten det er en større gruppe eller Oslo som studentby.

 

Premiepotten er på inntil 100.000 kroner, og kan gis til ett prosjekt eller deles mellom flere prosjekter. Juryen består av studenter valgt av Velferdstinget og styreleder i SiO. Konkurransen ble sist utlyst høsten 2019 og juryen mottok da hele 19 forslag (SiO).

 

– SiOs idépris skal bidra til å realisere idéer som kan gjøre studentmiljøet i Oslo bedre. «Lommejuristen» er et prosjekt som både er realiserbart og vil kunne være til stor hjelp for studenter som skulle oppleve utfordringer, for eksempel i leieforhold eller i deltidsjobben, sier SiOs styreleder, Jonas Virtanen, i en pressemelding.


 

LES OGSÅ: Barn oss imellom jobber for tverrfaglig samarbeid

 

Prisen betyr mye for prosjektet

Idéprisen ble delt ut på Universitetsplassen den 14. januar 2020, og vil hjelpe Aksel å realisere prosjektet.

 

– Prisen betyr at prosjektet «Lommejuristen», som jeg har troen på, blir vesentlig mer realiserbart. Det er en tilbakemelding på at dette er noe det er behov for, og gjør det lettere å komme seg over noen av de økonomiske kneikene man opplever i starten av et slikt prosjekt, sier Aksel.

 

«Lommejuristen» skal tilby gratis rettshjelp til studenter. Tanken er at brukeren stilles en rekke spørsmål, slik en jurist ville gjort til klienten sin. Applikasjonen gir deg så en enkel forklaring av rettighetene og pliktene som gjelder i din situasjon.

 

– Jeg fikk vite at jeg hadde vunnet prisen da SiO ringte meg, og jeg husker at jeg tenkte at nå blir denne idéen garantert en realitet! sier Aksel.

 

LES OGSÅ: Viadukt bygger broer mellom studier og arbeidslivet

 

Allerede i gang med utvikling av prosjektet

Aksel forteller at idéen til prosjektet gradvis oppstod etter at han selv opplevde situasjoner der han gjerne skulle hatt en lett og rask måte å finne frem til hva som var rett, både overfor utleiere, arbeidsgivere og andre. Han hadde i tillegg hørt liknende historier fra venner.
 
– Ellers er det også et generelt problem at jussen oppleves så utilgjengelig, og jeg begynte å tenke på måter man kan gjøre den mer tilgjengelig for folk flest, forteller han.
 
Aksel er allerede i gang med prosjektet, men forteller at de fortsatt er relativt tidlig i prosessen.
 
– Jeg har lagd en «proof of concept» som fungerer godt, og identifisert en rekke problemstillinger som må med. Det vi gjør nå, er å lage en konkret plan om veien videre, forteller han.


 

– Det viser seg stadig utfordringer som var vanskelige å forutse, men å finne løsninger er noe av grunnen til at jeg valgte å studere juss, så det er bare gøy.

 

LES OGSÅ: Slik får du praktisk erfaring


Jobber med grafiske designere og programmerer

For å realisere prosjektet jobber Aksel sammen med en programmerer, grafiske designere og flere medstudenter fra jusstudiet. Alle har ulike spesialiseringsområder, som er helt sentrale for å kunne gjennomføre prosjektet.

 

– Vi jurister fordeler rettsområder og problemstillinger mellom oss, og legger opp hvordan de skal besvares på en klar og god måte.

 

– Grafisk design går foreløpig på logo og andre estetiske deler av prosjektet, noe som er sentralt for at det skal oppleves positivt og lett å bruke.

 

Aksel forteller at appen er et krysningspunkt mellom datavitenskap og juss, og at de også jobber sammen med en programmerer.

 

– En programmerer er nødvendig for utviklingen, og kan veilede oss i hva som er mulige begrensninger og muligheter, sier han.

 

LES OGSÅ: Bruker Instagram for å spre kunnskap om god tannhelse


En gratistjeneste for studenter

 – Terskelen for å finne svar på enkle juridiske spørsmål bør være lav. Å sette opp en form for betalingsmodell ville plassert dette prosjektet bak samme økonomiske terskel som mye juridisk hjelp ellers. Jeg er også usikker på hvor mange som da ville tatt det i bruk, sier Aksel.
 
Om appen skal bli kalt «Lommejuristen», er fortsatt usikkert.
 
– Det er fortsatt noe usikkert om det blir det endelige navnet. Samtidig liker jeg det, fordi det tilsier at man har en jurist eller juridisk veileder tilgjengelig i lommen. Også minner det litt om Lommelegen, som jo er et noe liknende opplegg for helsehjelp, forteller han.


 

Hvordan ser fremtiden til «Lommejuristen» ut?


– Jeg har et ønske om at dette kan bli et første steg for alle som lurer på noe rettslig.
 

LES OGSÅ: Drømmer om høye fjell og tøffe turer


Brenner for å løse problemer

– Jeg ønsket å studere rettsvitenskap fordi jeg liker å skrive og diskutere, samt at jeg brenner for å løse problemer. Jusstudiet har latt meg gjøre dette i massevis, forteller Aksel, som har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo (UiO).

 

– Nå skal jeg fortsette videre på dette prosjektet. Samtidig ønsker jeg å ta advokatbevilling så snart som mulig.

 

Det beste med å være student mener Aksel er studentmiljøet.
 

– Det er veldig gøy å bli kjent med interesserte og aktive folk, som er gira på å finne på ting. Det verste må være å nervepirrende vente på resultatet etter en eksamen, sier han.
 
Du kan velge tre mennesker – levende eller døde til din kollokviegruppe, hvem velger du og hvorfor?
 

– Det er et vanskelig spørsmål! Her føler jeg man går litt i fella om man velger noen juridiske tungvektere, sier Aksel.

 

– Om jeg kunne velge hvem som helst velger jeg sir David Attenborough og et par av fuglene fra «Fuglenes dans». Det burde være nok balsam for sjelen.  

Velg en sang som beskriver din livssituasjon akkurat nå.– Tja, det må vel bli noe sånt som «Changes» av Bowie.

 

 

Saken ble først omtalt av Universitas.

 

Klikk her for å se alle studier i Norge og utlandet