Jeg ble medlem i Pedagogstudentene høsten jeg startet min lærerutdanning, forteller Elise Håkull Klungtveit.

– Jeg meldte meg inn for å være en del av et fellesskap. Jeg var ny student i ny by, og så det som en super mulighet til å møte andre studenter, ikke bare fra min egen klasse, men også studenter som gikk andre lærerutdanninger enn meg selv.

Det kjentes trygt å vite at jeg hadde noen i ryggen, om jeg skulle ha behov for det, forteller Elise, som i slutten av april ble valgt til ny leder av Pedagogstudentene.

Pedagogstudentene er en organisasjon for studenter som studerer for å bli lærer, eller annet pedagogisk personell i barnehage eller skole. Det er studentorganisasjonen til Utdanningsforbundet, landets største fagforening for lærere, og har rundt 20.000 medlemmer.

Organisasjonen jobber for at lærerstudentene skal få en best mulig utdanning, og at lærer- og pedagogstudentenes meninger blir hørt (pedagogstudentene.no).

Elise har tidligere hatt lokale verv på Høgskolen på Vestlandet og OsloMet. Hun har blant annet vært leder for styret, hatt ansvar for verving, vært nestleder, og representert institusjonene i landsstyret.

Jeg har også hatt flere nasjonale verv. Blant annet, har jeg sittet i kontrollkomiteen og arbeidsutvalget, og det siste året har jeg vært nestleder i organisasjonen vår, forteller hun.

 

Lærerne er viktige for samfunnet og fremtiden

Jeg ville stille som leder i Pedagogstudentene, fordi jeg tror vi som er lærer- og pedagogstudenter har en enormt viktig rolle i samfunnet, sier Elise.

Det å bidra i utviklingen av våre utdanninger, kan bety mye for fremtidens barn og elever, og jeg tror at vår stemme er avgjørende for den utviklingen, forteller hun videre.

– Vi blir aldri blir sterkere enn vi er sammen, og det fellesskapet håper jeg at jeg kan bidra til å fortsette å bygge.

Elise ble valgt til leger av Pedagogstudentene på det første digitale landsmøtet noensinne. 

 

Hvordan føltes det å bli valgt som leder?

Det å få representere omtrent 20.000 studenter som har valgt å stå sammen, kjennes både stort og enormt viktig, sier hun.

Som leder av organisasjonen, vil Elises arbeidsoppgaver være varierte.

Det vil handle om å representere våre medlemmer i møter og media, og fortsette arbeidet med å bygge organisasjonen, forteller hun.politi

 

Viktig med praksis av høy kvalitet for lærerstudentene

Praksis under lærerutdanningene er noe Elise mener det er viktig å jobbe for at skal være best mulig.

Det er flere ting som er viktig å arbeide med på vegne av lærerstudentene. Praksis i lærerutdanningene er nok en av de viktigste. Noen av oss har kjempegode erfaringer med praksis, mens andre opplever det ikke som bra i det hele tatt, forteller hun.

– Jeg tror gode praksisopphold er kjempeviktig for at vi skal bli de beste lærerne vi kan bli, derfor kan det ikke være tilfeldig om vi får gode eller dårlige opplevelser i praksis. Der må det være kvalitet, alltid.

 

Koronasituasjonen skaper utfordringer 

Elise tror koronasituasjonen kan skape flere utfordringer fremover, som hun må takle som leder av organisasjonen.

Vi er midt i en tid som kan være utfordrende for mange av oss. Smittesituasjonen vil variere, og pendelen vil snu. Da blir det viktig å hele tiden gjøre vurderinger til det beste for liv og helse, sier hun.

– Det er viktig å være i dialog med våre forelesere, og deres ledere om løsningene slik at praksis og forelesninger blir så bra som mulig, også under denne krisen.

Elise mener at flere lærer- og pedagogstudenter burde melde seg inn i Pedagogstudentene.

Du får muligheten til å være en del av et stort fellesskap av andre lærer- og pedagogstudenter, som alle skal jobbe i barnehage, skole eller støttesystem når de er ferdige med utdanningen sin, sier hun.

– Du har noen i ryggen, og vil aldri stå alene. Du får muligheten til å delta på spennende kurs og konferanser, du kan kjøpe en veldig billig forsikring, og din mening om utdanningen din blir hørt. Og så er medlemskap helt gratis!

 

Studerer barnehagepedagogikk i Oslo

Elise er utdannet barnehagelærer fra Høgskolen på Vestlandet i Bergen, og tar nå en master i barnehagepedagogikk ved OsloMet.

Bergen levde opp til alle forventingene, og var en fantastisk studentby! Jeg fikk venner for livet, og en utdanning som gir meg muligheten til å arbeide med det viktigste vi har; barna, forteller Elise.

– Etter fullført bachelor, flyttet jeg til Oslo, og startet på en master i barnehagepedagogikk på OsloMet. Dette var også helt strålende. Det å få fylle på med enda mer kompetanse, studere enda litt mer, møte flere mennesker å bli kjent med, og glad i en by til var et veldig bra valg.

 

Hva er det beste med å være student? Og det verste?

Det beste med å være student er friheten til å kunne styre sin egen dag, muligheten til å lære masse nytt, og møte mange nye mennesker, sier Elise.

– Det verste er nok at det noen ganger kan være vanskelig å være sin egen sjef. Da må man til med et skippertak, og de er ofte litt røffe når de står på, men som med mye annet kommer man gjennom det.

 

Hvis du kan velge tre mennesker – levende eller døde – til din kollokviegruppe, hvem velger du og hvorfor?

– Frank, min forgjenger som leder i pedagogstudentene, fordi han er like nørd som meg, og vi har det veldig gøy sammen.

– Min veileder Ann Merete, fordi hun alltid utfordrer måten å tenke på.

– Iril, som skal være nestleder i pedagogstudentene den neste perioden, fordi hun er klok, og god på å tenke nye tanker! 

 

Velg en sang som beskriver din livssituasjon akkurat nå

«Forelska i lærer’n» av The Kids.