(StudentTorget.no):

 

– Det er utrolig givende og sosialt å engasjere seg i en studentforening! sier Eilén Irene Holt (23), styreleder i studentforeningen Viadukt.

 

Viadukt er en studentforening ved Humanistisk fakultet og Samfunnsvitenskapelig fakultet ved Universitetet i Oslo, som har som mål å inspirere studentene til å bygge sin egen bro mellom studiene og arbeidslivet. Viadukt hjelper studentene å utnytte og utfordre sitt potensiale, og hjelper dem å se og gripe mulighetene de har. Foreningen vil åpne for en arena hvor studenter og arbeidsgivere kan dele erfaringer og opprette nye relasjoner (Viadukt).  

Eilén mener at å være med i en studentforening er en flott måte man kan danne et nytt nettverk på når man er ny i en storby, og er i tillegg en fin måte å få praktisk erfaring.

 

– Det å delta i en studentforening viser også at man er engasjert og det kan i tillegg hjelpe deg med å skille deg ut hos arbeidsgivere når du er ferdig utdannet, sier hun.

 

 

LES OGSÅ: Drar på byen for å strikke og ha det hyggelig sammen

 

Bygger broer til arbeidslivet

– Viadukt er en forening av studenter, for studenter. Vi i Viadukt fokuserer på brobygging mellom studiene og arbeidslivet, noe som innebærer at vi har et fokus på at studentene skal forberede seg til den dagen de møter en potensiell arbeidsgiver, forteller Eilén.


 

Det er flere faktorer som spiller inn enn karakterene man har etter endt utdanning, mener hun, og nettverk er en av disse. 
 
Viadukt arrangerer faglige foredrag hvor spennende foredragsholdere, som Dale Carneige, Hans-Olav Lahlum og ulike gründere, har kommet for å fortelle om hva de gjør.

 

Foreningen arrangerer også CV-photoshoots for studentene, så de får portrettbilder som kan brukes på CVen når de skal søke jobber.  

LES OGSÅ: Slik får du praktisk erfaring

 

Gøy å være med i studentforening

I vervet som foreningsleder følger Eilén opp de andre medlemmene i styret, hjelper til der det trengs, foretar mailutvekslinger og har kontakt med mediene i samarbeid med nestleder.

 

– Visjonen min er å være en leder som bidrar til en vinn-vinn-kultur hvor alle drar lasset sammen som et team, og at jeg bidrar med gode, konstruktive tilbakemeldinger, sier hun.Det beste med å være en del av Viadukt mener Eilén hovedsakelig er de herlige medlemmene og miljøet. 

 

– Vi studenter har mer tid enn de fleste, men det er ofte man føler man ikke har tid selv om det ikke er tilfellet, forteller hun.


 

– Som medlem av en studentforening så føler man at man er en del av noe større og gjennomfører et arbeid som flere har glede av! Engasjer deg!

 

 

LES OGSÅ: Arrangementsforeningen Eilert

 

Får verdifulle erfaringer gjennom studentforeningen

Eilén mener det er viktig for studenter å engasjere seg i studentforeninger.

 

– Jeg har fått flere verdifulle erfaringer gjennom studentforeningen som jeg vil ta med meg videre inn i arbeidslivet, sier hun.

 

Dette gjelder for eksempel teamarbeid, å sjonglere mange oppgaver på en gang, organisatorisk kompetanse og at hun har fått muligheten til å bygge et nettverk som kan hjelpe henne videre når hun er ferdig utdannet.

 

Hun har også fått brukt kompetansen hun har tilegnet seg i både praktisk retorikk, psykologi og medievitenskap.

 

– Når man er aktiv i en forening, så åpner dette også dører for å delta på kurs gjennom SiO. Her har jeg fått deltatt på et supert lederkurs på Sundvolden hvor jeg møtte ledere fra flere studentforeninger og tilegnet meg kompetanse som er gull verdt. I tillegg har jeg fått erfaring gjennom å delta på kurs i sosiale medier og markedsføring, forteller hun.

 

Klikk her for å se alle studier i Norge og utlandet