Jeg valgte å engasjere meg i en studentforening, fordi jeg hadde lyst til å lære mer enn det jeg ble eksponert for på sosiologistudiet, og for å treffe andre studenter med samme interesser som meg selv, sier Mikkel Ihle Tande (24), redaktør i Argument Tidsskrift.

– I tillegg, ønsket jeg meg relevant arbeidserfaring.

 

Et tverrfaglig studentmagasin

Argument er et tverrfaglig og tverrpolitisk studentmagasin. Studentforeningen produserer fire utgaver av tidsskriftet i året, som distribueres til de fleste av lærestedene i Oslo.

Før hver utgave, velger vi et tema, rekrutterer skribenter og gir tilbakemeldinger på tekstene, så de blir best mulig, forteller Mikkel.

– Vi er et tverrfaglig magasin, med en temadel som varierer i innhold: en samfunnsdel, en naturvitenskapsdel og en kulturdel.

Årets Argumentnumre har hatt temaene snøfnugg, folk flest, jakt og tapere.

Vi kommer frem til temaene etter en idérunde og avstemning i redaksjonen, forteller Mikkel.

  

Mange medlemmer bidrar til å lage magasinet

Argument består av en redaktør, redaksjonssjef, som har ansvar for administrative oppgaver, budsjett og regnskap, nettredaktør, som har ansvar for nettside og sosiale medier, redaktører for de fire seksjonene, som rekrutterer skribenter og gir tilbakemeldinger på tekster, samt grafisk designer og bilderedaktør, som har ansvaret for illustrasjoner, layout og alt visuelt.

Alle som har bidratt i to av de fire siste numrene er medlemmer av studentforeningen, men medlemmene beskrevet over er de mest aktive og utgjør redaksjonens kjernemedlemmer, sier Mikkel.

For hver utgave, har magasinet en slippfest, med underholdning som stand up, paneldebatter eller lignende. 


  

Varierte arbeidsoppgaver

Som redaktør for Argument, har Mikkel flere ulike arbeidsoppgaver.

Min oppgave er å gi siste tilbakemelding på alle tekster etter at underredaktørene har gått noen runder med hver skribent, sier Mikkel.

– I tillegg, hjelper jeg til med å finne relevante temaer og skribenter til hver utgave. 

Det beste med å være med i studentforeningen, mener Mikkel, er arbeidserfaringen han får.

Det beste med studentforeningen er å få erfaring som kommer godt med senere i livet og å stifte nye, interessante bekjentskaper, sier han.

Jeg har fått ledererfaring og fått erfare hvor mange småting som skal på plass i en organisasjon. Det er ofte mer å tenke på enn det man ser for seg, avslutter han.