(StudentTorget.no):

 

– Da jeg fikk spørsmål om å være leder av den nye linjeforeningen, var det en ny og spennende utfordring som kunne være verdifull i framtiden, noe det absolutt har vært, forteller Ole, leder i studentforeningen Miljøet, som som er en linjeforening for studentene på Energi og Miljø i bygg - ingeniør ved OsloMet.

 

Behov for ny arena

Studentene på fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) ved OsloMet mistet tilgang til kr-lokalene, som var en del av en sosial samleplass for studenter i mange år.

 

– Det har derfor vært et behov for en ny arena hvor vi kan få blåst litt liv i det sosiale for studentene på studiet igjen, forteller han.

 

LES OGSÅ: Mikkel Ihle Tande (24) er redaktør i studentmagasinet Argument

 

Har det overordnende ansvaret

– Vi arrangerer diverse faglige og sosiale arrangementer, blant annet fester av forskjellige slag, eksamensboost med snacks og bedriftsbesøk/bedriftspresentasjoner, forteller han og legger til at det bidrar til å øke studentenes forståelse av bransjen, ulike relasjoner og et bedre studentmiljø.

 

Som leder i foreningen har Ole varierende arbeidsoppgaver, han sørger blant annet for kontinuerlig drift gjennom planlegging av fremtidige arrangementer, planlegging av møter og har dialog med næringslivet.


 

– Jeg har mye å gjøre i forbindelse med opprettelsen av foreningen, forteller han.

 

Selv om det kan bli mye å gjøre som leder i en forening, ser imidlertid Ole positivt på det fordi han får møte nye mennesker og stifte nye bekjentskaper.

 

– Å være en del av en forening er også en unik mulighet til å utvikle sine sosiale antenner!

 

 

Ole var med på å opprette denne foreningen og har gjennom arbeidet lært mye om det administrativt arbeidet som ligger bak en forening, som for eksempel å utarbeide vedtekter og andre nødvendige dokumenter, skrive søknader, lage hjemmeside og annet datateknisk.

 

– Jeg har fått verdifull erfaring om hva som skal til for å drive og lede en forening, gjennom alt fra møter innad i foreningen til møter med næringslivet.

 

– I tillegg har jeg har fått erfaring om organisering og planlegging av ulike arrangementer, forteller han.

 

LES OGSÅ: Min studentforening VoxVocal

 

– Kanskje jeg skal starte noe for meg selv en dag?


– Jeg kommer definitivt til å dra nytte av de forskjellige møtene, da dette er en stor del av alle arbeidsplasser. Foreningsarbeidet har gitt meg litt kontakter, noe som kan være en god ting for fremtidig jobbsøking.


 

– Det er heller ingen tvil om at et verv er en fin måte å dokumentere engasjement og ansvarsglede, og at det ser bra ut for fremtidige arbeidsgivere, forteller han.

 

Selv om han har tilegnet seg mye praktisk erfaring gjennom foreningslivet, er han imidlertid usikker på hva han vil bruke disse til i fremtiden. Han legger til at han kanskje skal starte for seg selv en dag.


– Mange er nok bekymret for at man ikke har nok kunnskap og at det tar mye tid. Gjør som meg og kast deg ut i det, avslutter han.

 

Klikk her for å se alle studier i Norge og utlandet