(StudentTorget.no):

 

– Jeg ønsket å få et bredere kontaktnettverk enn kun de som studerer det samme som meg. Etter at jeg ble introdusert for FN-studentene, lærte jeg hvor givende det faktisk var å engasjere seg i studentforeninger, og valgte å bli mer og mer involvert gjennom ulike verv, sier Kornelia H. Sivertsgård, president i studentforeningen FN studentene, også kalt UN Student Association Oslo.

 

Hun forteller at engasjementet hennes startet hos karriererådgiverne, som nevnte hvor viktig det var å være en aktiv student, å delta i foreninger, opparbeide seg kontaktnettverk og skaffe seg erfaring i studietiden.

 

– Jeg startet som prosjektkoordinator, først for et enkeltevent, så for en workshop. Etter ett år fikk jeg vervet som president, forteller Kornelia.

 

LES OGSÅ: Viadukt bygger broer mellom studier og arbeidslivet

 

Setter fokus på FNs bærekraftsmål

Gjennom foreningsarbeid i FN-studentene diskuterer og engasjerer studentene seg i FN-tematikk, slik som FNs bærekraftsmål.

 

– Vi samles gjennom faglige arrangementer som foredrag, besøk hos FN-organer og NGOs, diskusjoner, workshops, og til sosiale sammenkomster, med fokus på å skape et godt miljø og knytte bekjentskaper.

 

– Vi er en relativt stor forening, med en mangfoldig medlemsskare. I tillegg til at FN er noe de fleste kjenner til, så foregår alt på engelsk, noe som gjør at vi tiltrekker oss mange internasjonale studenter. Vi er også åpne for studenter på alle utdanningsinstitusjonene i Oslo, så vi har studenter fra alt fra BI til UiO.

 

Kornelia sitter med hovedansvaret for at foreningen skal gå rundt, og forteller at hun trives godt med å jobbe med de varierte arbeidsoppgavene.

 

– Jeg sitter med alt fra planlegging av ulike arrangementer, administrative oppgaver, inkludering av medlemmer, oppfølging av styret, kontakt og møter med samarbeidspartnere, ta beslutninger, til det å være foreningens ansikt utad.

 

LES OGSÅ: Barn oss imellom jobber for tverrfaglig samarbeid

 

Har hatt en bratt læringskurve gjennom foreningsarbeid

– Jeg har lært mye om lederskap, hvordan jeg er som leder, og har gjort meg noen tanker om hvordan jeg kan bli en bedre leder. Jeg har også blitt flinkere til å strukturere hverdagen min, og utnytte den tiden jeg har på en bedre måte enn jeg kanskje gjorde tidligere.

 

 

Hun legger til at jobben som prosjektkoordinator førte til en bratt læringskurve innen organisering og prosjektledelse, noe som hun mener kan komme til nytte senere i karrieren.

 

Det sosiale med foreningslivet var en av grunnene til at hun valgte å engasjere seg. Gjennom foreningslivet har Kornelia fått venner med helt ulik bakgrunn enn henne selv.

 

– Jeg har fått venner fra Pakistan og Australia. Venner med helt ulik bakgrunn enn meg selv, men med en felles interesse for bærekraft, og derav et felles verdigrunnlag.

 

– Jeg lærer utrolig mye, både gjennom de faglige arrangementene vi har, men kanskje mest av alt fra de ulike medlemmene våre. Jeg opplever også at mange ønsker å involvere FN-studentene, så gjennom foreningen har jeg fått delta på og jobbet med mye spennende, som Zerokonferansen, Oslo Freedom Forum og Development Goals Forum, forteller hun.

 

Hvordan kan disse erfaringene hjelpe deg senere i karrieren din?

 

– Det er jo ingen hemmelighet at arbeidserfaring, kontaktnettverk og en utfyllende CV er viktig i en jobbsøkerprosess.

 

– I tillegg til at det ser bra ut på CVen, så føler jeg meg generelt mer selvsikker på å komme ut i arbeidslivet med all erfaringen jeg har opparbeidet meg de siste to årene, forteller hun. 

 

LES OGSÅ: Sommerinternship i DNB

 

Presidenten i FN-studentene anbefaler andre studenter til å engasjere seg i foreningslivet, og forteller at det ikke er noe de kommer til å angre på.

 

– Mange (meg inkludert) tenker at førsteåret vil de kun fokusere på studiet, og så heller melde seg inn i foreninger andreåret, når man kommer litt mer inn i rutinene. Det er forståelig, men jeg vil uansett anbefale å melde seg inn i en forening fra starten av.

 

– Det kan være vanskelig å bli kjent med folk på universitetet, og det er ikke til å stikke under en stol at mange studenter føler seg ensomme.

 

Hun legger til at hun tror at foreningslivet er løsningen på det store ensomhetsproblemet blant mange studenter i Norge.

 

– Det er viktig å komme inn i et godt sosialt miljø fra starten av, så det blir lettere å trives og å gjøre det bra på studiene.

 

– Man kan stort sett velge selv hvor aktiv man ønsker å være og hvor mye tid man ønsker å investere i en forening. Start med å bli medlem, se hvor mye kapasitet du har, og ta det derifra.

 

Klikk her for å se alle studier i Norge og utlandet