I Oslo, finnes det over 250 av dem og på landsbasis flere tusen. Hva er - og hvordan starter du - en studentforening?

Christian Frey Dahl jobber i Studentliv ved Studentsamskipnaden i Oslo. Han har ansvar for å tilrettelegge for og gi råd til studenter som er aktive i studentforeninger.

En studentforening består av noen studenter som bestemmer seg for at de vil gjøre et eller annet sammen, forklarer Frey Dahl.

– Det kan være fordi de har en felles interesse for, eller en felles tilhørighet til noe.

En kikk på Universitetet i Oslos oversikt over studentforeninger gir et godt, og morsomt, bilde av hva en studentforening kan være.

Den kulturelle studentbaren «Bokcaféen» skiller seg en smule fra «Legio XV», foreningen for de som gjenskaper romersk historie ved å leve som gamle legionærer. «Steinbiten» er igjen en mer bedagelig affære; her er formålet å fremme driften av et akvarium på biologisk institutt på Blindern.

 

 

Krav

For å kunne søke økonomisk støtte til sin forening, er det noen formelle regler som må være i orden.

Christian Frey Dahl nevner to punkter som må være oppfylt for å få støtte:


 

  • Vedtekter:
    Du må lage et sett med vedtekter, som beskriver hva du vil drive med, organisasjonsstrukturen og hvordan ledelsen velges.

  • Budsjett:
    Det er viktig at du tenker igjennom hva foreningen trenger penger til og hvordan du skal skaffe til veie midlene. Du kan søke om støtte fra et fond, eller tjene dem selv – for eksempel gjennom salg.

    Det er også lurt å velge en regnskapsansvarlig og opprette en bankkonto.

 

Vil du søke støtte fra forskjellige nasjonale og regionale støtteordninger, finnes det flere muligheter.

I Oslo, er det Kulturstyret hos studentsamskipnaden som deler ut størsteparten av pengene.

Studerer du andre steder i landet, kan det lureste være å ta kontakt med den aktuelle studentsamskipnaden.

 

Sosialt

Det er flere grunner til å engasjere seg i en studentforening enn at du får penger til å gjøre morsomme ting. Du får en mulighet til å skaffe deg ny kunnskap på områder du kanskje ellers ikke ville utforsket, du får viktig organisatorisk erfaring, og du skaffer deg en fordel i forhold til fremtidige arbeidsgivere.

Noen av de som møtte opp, da Studentliv avholdt seminar for studentforeninger på Chateau Neuf, var en gjeng studenter fra Filologisk Forening på Universitetet i Oslo.

Aneth Fosen (23), Hege Larsson Aas (21), Endre Aalrust Kristoffersen (19), Martin Bore (21) og Kristian J. Helstad (21) vektlegger alle det sosiale i det å være medlem av en studentforening.

Aneth understreker det sosiale aspektet.

– Det er veldig sosialt og vi lærer mye. Vi tar kurs i økonomi og pedagogikk, som vi får veldig god nytte av.

Martin er enig. Du lærer også mye om å jobbe i team, påpeker han.

Denne artikkelen har også vært trykket i Studentmagasinet Campus.