(StudentTorget.no):

Markedet for spill og apper som tilbyr ulike former for hjernetrening er i stadig vekst. Denne typen tjenester tar ofte sikte på å øke hjernens arbeidsminne, noe som er positivt om du ønsker å bli en reser på multitasking. Flere av tjenestene kommer også med lovnader om å at du vil få høyere IQ dersom du trener opp hjernen. En ny studie viser imidlertid at hjernetrening ikke har noen effekt på intelligensnivået ditt, melder forskning.no.

Studien som er publisert i tidsskriftet Psychological Science undersøker om blant annet trening på å huske tall og bokstaver kan ha en positiv effekt på vår intelligens.

Sammen med forskerkollegaer testet psykologiprofessor Randall Engle ved Georgia Institute of Technology intelligensnivået til 55 studenter før og etter at de hadde gjennomført et tjue dagers hjernetreningsprogram bestående av flere øvelser.

 

Intelligensnivået det samme

I en av øvelsene skulle studentene løse matteoppgaver på en dataskjerm og samtidig huske bokstaver som kom opp på den samme skjermen mellom oppgavene. Studien viser at deltakerne var blitt flinkere til å løse de ulike øvelsene ved treningsprogrammets slutt. Deres evne til å tenke ut løsninger på nye problemstillinger hadde imidlertid ikke blitt bedre.

Evnen til å finne løsninger på nye oppgaver omtales i forskningskretser som flytende intelligens. I vanlige IQ-tester måles det hvor god du er på dette.

Da forskerne sammenlignet de to testene som ble gjort av studentenes flytende intelligens før og etter eksperimentet fant de at hjernetreningen ikke hadde hatt noen effekt på deres intelligensnivå.

 

Bedre på multitasking

Begrepet arbeidsminne brukes om evnen til samtidig lagring og bearbeiding av informasjon, i en parallell prosess. Studien tyder på at det ikke er noen sammenheng mellom høyere flytende intelligens og et mer effektivt arbeidsminne, hvilket har blitt hevdet tidligere. Resultatene tyder heller på at studentene, gjennom trening av hjernen, oppnådde en økning i arbeidsminne, mens IQ-en deres holdt seg på samme nivå som før de deltok i eksperimentet.  

Selv om hjernetrening ikke vil gi deg en høyere score på IQ-tester, kan altså slik trening likevel ha en verdi i form av at du kan øke arbeidsminnet ditt. Dette er særlig nyttig i dagens samfunn der vi blir stadig mer avhengig av å kunne multitaske.

Forskerne er imidlertid ikke helt sikre på om studentene som deltok i studien faktisk oppnådde en økning i arbeidsminnet. Det er mulig at de istedenfor fant huskeregler og teknikker som gjorde dem i bedre stand til å gjennomføre de ulike øvelsene, skriver forskning.no.


(Kilder: forskning.no)     

LES OGSÅ: 40 funfacts om skjegg og annen moro