(StudentTorget.no):

Et hovedpoeng med en tekst er at den blir forstått av leseren. Ofte er leseren ukjent for den som skriver, og det betyr at man bør være restriktiv med bruken av forkortelser, forteller Språkrådets seniorrådgiver Knut E. Karlsen.

Velger man å bruke forkortelser i en tekst, burde man bruke forkortelser som man vet vil bli forstått av leseren, slik at budskapet kommer frem på riktig måte.

– Er man opptatt av den estetiske siden ved en tekst, bør man også vurdere om det passer å bruke forkortelser. Mange synes teksten flyter bedre uten for mange forkortelser, forteller seniorrådgiver Karlsen.

Knut E. Karlsen forteller at bruken av forkortelser er sjangeravhengig, og at det er visse regler man skal følge når man bruker forkortelser.

– Forkortelser sparer plass, og i noen typer tekster kan det være nødvendig å redusere tallet på tegn, for eksempel i tabeller, skjema og lignende. I slike tilfeller kan terskelen for å bruke forkortelser være lavere, forteller han.

Det eksisterer mange forkortelser, og vi har adoptert flere engelske forkortelser og uttrykk, som ASAP, xoxo og thx, men hvilke norske forkortelser kan du? Nedenfor finner du en liste med forkortelser vi støtt og stadig kommer over til daglig. Om det er i tabloider, tekstmeldinger eller e-poster, eller forkortelser på departementer og andre samfunnsrelaterte bedrifter.

 

Tekst

 • pga. – på grunn av
 • f.eks. – for eksempel
 • osv. – og så videre
 • el. – eller
 • o.l. – og lignende
 • mfl. – med flere
 • Mvh – Med vennlig hilsen
 • S.u. – svar utbes
 • m.m. – med mer
 • bl.a. – blant annet, blant andre
 • ca. – cirka
 • aka – also known as (om f. eks. filmtitler som har alternative titler)
 • d.d. – dags dato
 • div. – diverse
 • dvs. – det vil si
 • eg. – egentlig
 • etg. / et. – etasje
 • ev. – eventuelt
 • f. k. – førstkommende
 • f.o.m. – fra og med
 • t.o.m. – til og med
 • hhv. – henholdsvis
 • iht. – i henhold til
 • ift. – i forhold til
 • NB – notabene
 • obs – legg merke til
 • spm. – spørsmål
 • PS – etterskrift
 • tils. – til sammen
 • tilsv. – tilsvarende
 • tlf. – telefon
 • vedk. – vedkommende
 • vedr. – vedrørende

 

Samfunn

 • SiO – Studentsamskipnaden i Oslo
 • NRK – Norsk rikskringkasting
 • DNB – Den norske bank
 • LO – Landsorganisasjon
 • SSB – Statistisk sentralbyrå
 • UD – Utenriksdepartementet
 • PST – Politiets sikkerhetstjeneste
 • NHO – Næringslivets hovedorganisasjon
 • NHD – Nærings- og handelsdepartementet
 • SD – Samferdselsdepartementet
 • MD – Miljøverndepartementet
 • FIN – Finansdepartementet
 • AMU – Arbeidsmiljøutvalg
 • NSM – Nasjonal sikkerhetsmyndighet 
 • AS – Aksjeselskap
 • BNP – Bruttonasjonalprodukt
 • BSU – Boligsparing for ungdom
 • HF – Helseforetak
 • PR – Public Relations
 • HLR – Hjerte- og lungeredning, ved munn-til-munn og hjertekompresjon.
 • CV – curriculum vitae
 • PT – personlig trener
 • HMS – helse, miljø og sikkerhet
 • IBAN – international bank account number
 • LGBTQ – Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer/Questioning (LHBTQ: norsk)
 • NSB – Norges Statsbaner
 • VY – oversikt, utsikt, panorama eller område som man kan se fritt ut over.
 • ØNH – øre-nese-hals
 • SU – Samarbeidsutvalget
 • SMU – skolemiljøutvalget

 

Diverse

 • cal – kalorier
 • cl – centiliter
 • dl – desiliter
 • cm – centimeter
 • mm – millimeter
 • m – meter
 • ss – spiseskje
 • ts – teskje
 • g – gram
 • l – liter
 • ha – hektar
 • hg – hektogram
 • hl – hektoliter
 • kg – kilogram/kilo
 • mg – milligram
 • vol. – volum
 • min – minutt
 • kvm – kvadratmeter
 • km – kilometer
 • ref. – referanse, referert
 • mva. – merverdiavgift
 • vs. – versus (mot)
 • vgs – videregående skole
 • KMI – kroppsmasseindeks
 • ASMR – hjerneorgasme
 • www – world wide web

 

Dette er reglene for forkortelser

Det er fire regler når det kommer til vanlig forkortelser. Hovedregelen er at de fleste forkortelser bruker punktum, men det gjelder ikke initialord som NRK, for mål (cm), vekt (kg) og mynt (kr). Setter man sammen en forkortelse med et annet ord skal det være en bindestrek mellom forkortelsen og det følgende ordet, som tv-program. I bruk med genetiv får initialord en liten s, som for eksempel NHOs.

Forbokstavord som leses bokstav for bokstav, som tv og pc, bruker bindestrek når man setter de sammen med andre ord, men leses ordet fult ut blir ikke bindestreken brukt, som for eksempel hivsmitte. Forbokstavord som er egennavn og kan leses i et kan også skrives ut med små og store bokstaver, som for eksempel nato og NATO.