I fotball oppstår offside når en angripende spiller er nærmere motstanders mål enn den nest bakerste forsvarer i det en pasning slås, og ballmottakende spiller er inne på motstanderens banehalvdel og foran ballen.

Den bakerste forsvarer vil som oftest være keeperen, så i de fleste tilfeller vil en måle mot den bakerste uteforsvareren. Angrepspilleren regnes for å være nærmere enn forsvarsspilleren dersom han har noen del av kroppen nærmere motstanderens mål enn nest bakerste forsvarer, altså etter målsnøreprinsippet.

 

Opprinnelig ble det blåst offside når en angripende spiller var nærmere motstanderens mål enn den tredje bakerste forsvarsspilleren, men regelen ble endret til sin nåværende form i 1925. En annen endring av offsideregelen kom i 1990. Før 1990 ble det blåst offside hvis spilleren på det angripende lag var på linje med nest bakerste spiller på det forsvarende lag. Nå heter det at den angripende spilleren må være nærmere målet enn forsvarsspilleren idet ballen blir spilt.


 

For at betingelsene for offside skal være oppfylt må spilleren som er i offside kunne anses å være delaktig i spillet. Offsideregelen utnyttes ofte av det forsvarende lag, som kan spille med offsidefelle, men også til å hindre motstanderne i å plassere laget høyt på banen.

 

Når en spiller blir avblåst for offside, blir det forsvarende lag tildelt indirekte frispark fra der forseelsen fant sted.


kilde: Wikipeda