La oss snakke litt om vær og vind. Om vindstyrker. Hva er egentlig forskjellen på flau vind og lett bris? Hva er forskjellen på kuling og storm? Redaksjonen har sett på saken og her kommer noen fakta seilende i vinden. Vindstyrke måles i skala fra 0 til 12 også kalt Beauforts skala. Vi har har beskrevet det som kjennetegner de forskjellige vindbegrepene i form av det du fysisk kan se og vindhastighet i meter per sekund.


0 - stille
røyken stiger rett opp speilblank (havblikk) 0-0.2
1 - flau vind r
øyken driver i vindens retning små
krusninger, ikke skum 0.3-1.5
2 - svak vind sm
ått løv settes i bevegelse korte småbø
lger 1.6-3.3
3 - lett bris l
øv og småkvist rører seg, lette flagg stekkes. bølgekammene begynner å
toppe seg, litt skum 3.4-5.4
4 - laber bris kvister og sm
ågrener røres, støv virvles opp. lengre bø
lger, en del skumskavler. 5.5-7.9
5 - frisk bris mindre l
øvtrær svaier, bølgekammer på innsjøer. middelstore, lange bø
lger med lange skumskavler. 8.0-10.7
6 - liten kuling store greiner r
ører seg, det hviner i telegraftrådene. store bølger begynner å dannes, skumskavlene er stø
rre overalt. 10.8-13.8
7 - stiv kuling hele tr
ær rører seg, tungt å gå mot vinden. sjøen tårner seg opp, skummet blå
ser i strimer med vindretningen. 13.9-17.1
8 - sterk kuling kvister brekker, tungt
å gå mot vinden. middels høye bølger av større lengde, sjø
rokk driver i strimer med vinden. 17.2-20.7
9 -liten storm store tr
ær svaier og takstein kan blåse ned. høye bølger, tette skumstrimer, sjøen begynner å
"rulle" 20.8-24.4
10 - full storm sjelden inne i landet, tr
ær rykkes opp. stor skade på hus. meget høye bølger, havflaten hvit av skum, tung og stø
tende rulling. 24.5-28.4
11 - sterk storm meget sjelden, f
ølges av store ødeleggelser. ualminnelige høye bølger, sjøen er fullstendig dekket av lange, hvite skumflak, sjø
rokket nedsetter synsvidden. 28.5-32.6
12 - orkan forekommer meget sjelden, følges av store ødeleggelser. luften er fylt med skum og sjørokk som nedsetter sikten betydelig, sjøen er fullstendig hvit av drivende skum. 32.6-


Annonse:

 
Studer i Oslo, Bergen eller på nett. Les mer om våre bachelor-, master og årsstudier innen:


Annonse:

Start din amerikanske bachelorgrad i Norge

Du fortsatt søke! American College i Moss rett utenfor Oslo er det perfekte stedet å starte for deg som vil studere i USA! Vi gir deg en smidig overgang til det amerikanske utdanningssystemet.

Som student hos oss tar du ett år med fag i Norge, før du fullfører bachelorgraden din ved et universitet i USA. Etter å ha bestått studiet ved American College, er du garantert plass ved et av våre åtte samarbeidsuniversiteter! Du kan også søke fritt på ALLE andre skoler i USA. Les mer, fyll inn kontaktskjema eller søk her. Se film under for å se hvordan det fungerer hos oss: