Klimagassutslipp og andre menneskelige aktiviteter er en kilde til klimeendringer med påfølgende ekstremvær og orkaner. Dette er store og nesten uhåndterlige problem. Men ingen kan gjøre alt og alle kan gjøre litt. StudentTorget gir deg 10 tips som  monner i kampen mot reduserte klimagassutslipp.

 1. Fly litt mindre
  Av transportmidlene vi bruker, er det flyet som slipper ut mest klimagasser. En flyreise tur/retur Thailand gir nesten en og en halv gang så høyt klimagassutslipp som en personbil gjør i løpet av et år.

 2. Ta i bruk bena eller bruk sykkel på småturer
  30 % av all bilkjøring i Norge er turer på under tre kilometer. Lar alle bilen stå på disse turene, sparer vi atmosfæren for CO2 tilsvarene 1/3 Mongstad-gasskraftverk. Dessuten blir vi i bedre form og sparer nærmiljøet for forurensende utslipp fra en kald bil.

 3. Kjør kollektivt til og fra jobb og skole
  70 % av arbeidsreisene skjer med bil og i gjennomsnitt sitter det 1,2 personer i hver bil i rushtiden. Det vil si at de aller fleste sitter alene i bilen. Det er dyrt og lite miljøvennlig. Har du mulighet til å gå eller sykle, er dette selvfølgelig enda bedre enn å ta buss eller tog.

 4. Spis mindre kjøtt
  Salget av kjøtt har økt med 15 prosent de siste ti årene. Storfe er blant de verste kildene til utslipp av metan, den nest farligste klimagassen. Produksjon av et kilo storfekjøtt slipper ut 22 kilo klimagasser tilsvarende CO2.

 5. Spar strøm
  Den mest brukte strømkilden i Norge er vannkraft. Vårt stadig økende strømforbruk sørger imidlertid for at fossile energikilder som for eksempel gasskraft er på vei inn. Disse medfører betydelige CO2-utslipp.

 6. Bruk biobrensel i stedet for oljefyring
  Ved, flis og pellets produsert av halm og andre planterester kan erstatte fyringsoljen, og biobrenselet øker ikke mengden CO2 i atmosfæren siden utslippene fra forbrenningen bindes opp når nye trær eller planter vokser opp igjen der de gamle stod.

 7. Vær kvalitetsbevisst: Kjøp ting som kan repareres
  Det private forbruket har økt med nesten 50 % de siste 15 årene. Ved å reparere det vi har og velge kvalitet når vi kjøper nytt, kan vi kjøpe færre ting og dermed bidra til mindre klimagassutslipp forårsaket av produksjon og transport.

 8. Gi bort en opplevelse i steden for ting
  Produksjon og transport av de tingene vi omgir oss med er medvirkende til utslipp av klimagasser. Hva med å gi bort snømåking i stedet for et slips? Barnevakt i stedet for en blomstervase? Billetter til fotballkamp, konsert eller teater. Gavekort på kino. Mulighetene er mange.

 9. Ikke kjøp alt nytt, det er mye bra å få kjøpt brukt
  Nesten alt kan i dag kjøpes brukt. Miljøvennlig og klimavennlig. I tillegg til bruktbutikker og loppemarkeder finnes det nå et stort marked for kjøp og slag av brukte ting på internett.

 10. Ta vare på PC'en din
  For å produsere en stasjonær PC med skjerm går det med 240 kilo fossilt brensel, som gir et utslipp på mer enn 700 kg CO2 - omtrent like mye som en personbil slipper ut på 380 mils kjøring.


Kilde: gronnhverdag.no