(StudentTorget.no):

 

Hvis du er syk i mer enn 14 dager sammenhengende i løpet av et semester, kan du få omgjort lån til stipend.

 

Mange studenter opplever sykdom i løpet av undervisningsåret. Det kan gå utover både undervisning og eksamen. Dersom du er syk i mer enn 14 dager sammenhengende kan du ha krav på sykestipend fra Lånekassen.


– Sykestipend vil si at du kan få gjort om lån til stipend for en periode du har vært syk i undervisningsåret, forklarer kommunikasjonsdirektør i Lånekassen, Solbjørg Sørensen.


– Har du fått lån til å betale skolepenger, kan også dette bli gjort om til stipend for samme periode.

 

Minst 50 prosent studieufør

FRA LÅN TIL STIPEND: Kommunikasjonsdirektør i Lånekassen, Solbjørg Sørensen forklarer at studenter kan ha krav på sykestipend dersom de er syk i over to sammenhengende uker i et semester.

Dersom du for eksempel er syk i to og en halv måned vil du få gjort om hele studielånet for to måneder om til stipend. Du kan få sykestipend for maksimalt fire og en halv måned hvert undervisningsår. Dersom du er syk lenger enn dette vil lånet de resterende månedene forbli stående som lån. 
– Kravet er at du skal være helt studieufør, altså helt ute av stand til å følge undervisningen, studere hjemme, levere oppgaver og ta eksamen. Hvis du er det og har rett til å få gjort om lån til sykestipend kreves det ikke at du har stått på eksamen, sier Sørensen.

 

Det er viktig at du får en legeattest eller sykemelding som sier hvilken periode du var syk, og at du var helt studieufør.

 

Må være i gang med studiet

Grunnen til at Lånekassen gjør om lån til sykestipend er å forhindre økt lånebyrde grunnet sykdom. Stipendet gjelder både for egen sykdom i løpet av undervisningsåret og egne barns sykdom dersom barna er under 12 år gamle. Studenter dekkes sjelden av andre offentlige ordninger i forbindelse med sykdom.– Du kan ikke få sykestipend hvis du har fått arbeidsavklaringspenger fra Nav i den samme perioden du søker sykestipend. Du får heller ikke sykestipend hvis du ble syk før du søkte om stipend og lån fra oss. Vi kan gjøre unntak for dette hvis du var i støtteberettiget utdanning i semesteret før du ble syk, forklarer Sørensen.


 

 

DETTE BØR DU VITE OM SYKESTIPEND:

Du må fylle ut skjemaet ”Søknad om omgjøring av lån til stipend ved sykdom” på lånekassens hjemmesider.

Du trenger sykemelding fra lege.

For å ha rett til sykestipend må du være sykmeldt i mer enn 14 dager.

Maksimalt fire måneder og to uker kan gjøres om til sykestipend i løpet av et undervisnings år.

Du må være frisk når undervisningen starter, her kan det gjøres unntak dersom du er i gang med en flerårig utdannelse.

Du må være helt studieufør for å få sykestipend. Det vil si at du må være ute av stand til å følge undervisning, studere hjemme eller delta på eksamen.

Du kan ikke ha rett til sykepenger, tidsbegrenset uførestønad, attføringspenger eller rehabiliteringspenger fra folketrygden i sykdomsperioden.

Blir du gravid har du rett til å få lånet omgjort til stipend.

Du har også rett til sykestipend dersom du har barn som er syke i mer en 14 dager som gjør at du ikke får fulgt undervisning. Barna må være under tolv år gamle.

Du må levere søknad innen seks måneder.

Kilde: Lånekassen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES OGSÅ: Så mye må du tjene for å klare deg

LES OGSÅ: Pengene som forsvinner ned i sluket