Eksamenstiden nærmer seg og mange studenter innser plutselig at det ikke er mange ukene igjen til første eksamen. Slutten av semesteret er for mange preget av et høyt tempo, store arbeidsmengder og lite søvn. Om du derimot begynner forberedelsene til eksamen tidlig, kan eksamenstiden bli som resten av semesteret og du kan unngå mye unødvendig stress.

- Det er normalt å være nervøs før eksamen, det kan være noe positivt for da skjerper man seg. Da får man frem alt man kan og man får virkelig konsentrert seg om oppgaven man skal gjøre. Men når den normale uroen blir så sterk at den blir hemmende, da kaller vi det angst, forklarer Anne Christine Østrem, psykiater ved studenthelsetjenesten i Oslo.

Østrem forteller at det er mange som tar kontakt med Psykiatrisk/ psykologisk seksjon ved Studenthelsetjenesten i Oslo på grunn av eksamensangst eller fra studenter som er  bekymret for egne eksamensprestasjoner.

 

Forbered deg hele semesteret

Begynn å les tidlig i semesteret. Hvis du vet med deg selv at du har en tendens til å utsette, kanskje fordi du føler pensum overveldende og stort, del det opp i mindre deler. Det er bedre å lese litt hver dag enn ingenting.

- Noen kan merke at de lærer best ved å høre, eller selv snakke om faget. Hvis du har det sånn er det viktig at du ikke kutter ut forelesninger. Alle kan ha nytte av å snakke med andre om faget man leser, både for sel å bli klar over hva man har forstått og øve på å formulere seg, forklarer Østrem.

Videre forteller hun at andre kan lære bedre av det de ser. Da kan man enten bruke bildene som er i boken eller lage sine egne bilder som for eksempel tankekart.

- Det å utforske og finne ut av hvordan man best kan lære stoffet er noe alle studenter kan og bør bruke litt tid på. Det er ikke noe man gjør rett før eksamen, det er noe man finner ut av mens man studerer, og det kan ta litt tid, sier hun.


 

RÅD FOR Å UNNGÅ EKSAMENSANGST

 

- Del opp jobb og fritid, når du er på skolen er du på jobb og skal bruke tid på det. Når du drar hjem fra skolen har du fri, da trenger du ikke tenke på skolearbeid.

- Ta pauser! Frisk luft, mat og sosial omgang vil gi deg en god avkobling. Om du jobber for lenge av gangen uten noen pauser vil konsentrasjonen din bli betydelig redusert.

- Tenk på alle eksamenene du har gjort det bra på, i stede for å fokusere på de som har gått dårlig.

- Les og jobb sammen med andre i eksamensperioden. Om man snakker sammen om stoffet husker man det stort sett bedre enn om man kun har lest det.

- Ikke psyk deg ned ved å tro at alle andre jobber mye mer med forberedelsene til eksamen enn hva du gjør. Det stemmer sjeldent, og om det gjør det er det viktig å huske at folk er forskjellige og jobber på ulike måter.

- Snakk med noen! Dersom du sliter med alvorlig eksamensangst som går utover prestasjonene dine bør du søke hjelp i forkant av eksamensperioden, ikke midt under den.

- Øv deg på å ta eksamen. En prøveeksamen kan gi deg god oversikt over hva du kan og hva du bør lese mer på.

- Ikke sitt oppe og les til sent på natt. Kroppen trenger hvile.

 

 

Øv deg på eksamenssituasjonen

Østrem mener det er viktig å skille skole fra fritid.

- Det er viktig å lage seg gode vaner hvor man setter av tid til studiet og tenker på studiet som en jobb. En periode om dager er du på jobb og da er du student, en annen periode av dager er du hjemme og da har du fri, råder hun.

Om du sliter med eksamensangst er det viktig å sette av tid til å ha det hyggelig. Ikke minst så man har noe å glede seg til i løpet av tunge dager.

De som er spesielt bekymret for eksamen råder Østrem til å trene på å gjennomføre en prøveeksamen.

- De bør gå og sette seg i det rommet hvor eksamen skal foregå eller noe som likner på det og løse et eksamensett på den samme tiden som er tilgjengelig når de faktisk har eksamen, råder hun.

Poenget med dette er å lære å formulere seg, finne ut hvordan du best kan bruke tiden og å oppdage hva man kan og hva man bør lese mer på.

- Kanskje du oppdager at du kan mer enn du tror og finner ut hvordan du kan hjelpe deg selv under eksamen. Hvis du står fast på en oppgave du ikke får til med en gang kan du la den ligge og ta den når du har løst de andre oppgavene. Sånt kan man øve på ved å ha prøveeksamener.

Det samme kan gjøres om man har muntlig eksamen, da kan flere gå sammen og lage seg en muntlig eksamen hvor man øver seg på å svare på muntlige spørsmål med andre.


 

Tenk læring, ikke prestasjon

Om du gruer deg til eksamen er du ikke alene. Østrem forteller at de som kontakter studenthelsetjenesten både er studenter som lider av alvorlig eksamensangst og studenter som gruer seg og er redde for hva de vil prestere.

- Noen føler at på eksamen må alt være perfekt, da er det ikke rart man blir redd. Andre synes overgangen fra videregående til universitetet er vanskelig. Andre igjen har gjort det bra før og er veldig redde for ikke å gjøre det like bra igjen, forklarer hun.

Et stort problem er for mange at selve situasjonen får større fokus enn faget man tar.

- Veldig mange opplever at hvis de skal gjøre noe hvor resultatet ikke er så viktig så gjør de det veldig bra. Da tenker de ikke på utfallet men de tenker på hva de holder på med. Om du også i en eksamenssituasjon tenker på hva du holder på fremfor at du skal gjøre det veldig bra på en eksamen så kan det være en hjelp, sier hun.

Studenter bør tenke mer på hva de skal lære, og mindre på hvor bra de skal prestere på selve eksamen.

 

PSYKIATERENS TIPS PÅ EKSAMENSDAGEN

 

1. Hvis du har lov, ta med deg en ting eller et bilde som du forbinder med noe trygt, eller noe godt eller morsomt eller hyggelig som du kan hvile blikket på i små pauser innimellom. For noen kan dette være en god hjelp.

2. Planlegg å gjøre noe hyggelig etter at du har gjennomført eksamen så du har noe godt å tenke på. Minn deg selv på at eksamen ikke er hele livet, det kommer noe etterpå.

3. Ta deg god tid til å lese oppgaven og spør om det er noe du ikke skjønner med den.

4. Finn ut av hvordan du vil disponere tiden. Om du står fast på noen ting, noter noen stikkord på det men gå videre og løs det du kan så kan du heller gå tilbake etterpå. Selv om noe opplever umulig ved første øyekast er det ikke nødvendigvis det når du har gitt det litt tid.

5. Hvis du blir veldig opptatt av og redd for hva sensor måtte mene om det du skriver, tenk deg at du skriver til en annen, en du liker som du vil forklare dette til.