(StudentTorget): Statisitisk sentralbyrå (SSB) publiserte nettopp en rapport om norske studenters levekår. Den viser blant annet at det er studentene ved Handelshøyskolen BI og Markedshøyskolen som drikker mest alkohol.

Ifølge rapporten drikker nesten halvparten av studentene ved de to utdanningsinstutisjonene alkohol hver uke, sammenlignet med henholdsvis 34 og 39 prosent av studentene ved andre høyskoler og universitet i landet.

Rapporten viser også at nesten fire av ti studenter drikker alkohol minst en gang i uken og at mannlige studenter drikker mer enn kvinnelige.

– Et intensivt alkoholmarinert sosialt liv henger sammen med aldersmessig homogenitet og, for Markedshøyskolen sin del, at små klasser og tydelig organisering gjør skolen til en forlengelse av videregående, sier Samfunnsgeograf og førstelektor ved Markedshøyskolen, Karl Fredrik Tangen til Universitas.

 

 

LES OGSÅ: Hver fjerde student får økonomisk help hjemmefra 

 

 

Av andre aspekter rapporten tar for seg er tid til studering. BI- og Markedshøyskolens studenter kommer også dårligst ut når det gjelder tid de setter av til studiene.

Studenter ved høyskoler bruker i gjennomsnitt 14 timer i uken på undervisning, mens studentene ved BI og Markedshøyskolen bruker henholdsvis en og to timer mindre. Studentene ved universitetene bruker mest tid på selvstudier, med et gjennomsnitt på 19 timer i uka, mens høyskole- og BI studenter bruker 14 timer.