(StudentTorget.no):

Ifølge Statistisk sentrabyrås nye undersøkelse «Levekår blant studenter» sliter èn av ti studenter med psykiske lidelser. Dette er en økning på tre prosentpoeng siden 2005.

Det er flere kvinnelige studenter enn mannlige som sliter psykisk. En av fem kvinner oppgir at de har lidelser, mens kun halvparten av mennene svarer det samme.

Undersøkelsen avdekker også at psykiske problemer forkommer med oftere hos ferske studenter i motsetning til de som har vært det en god stund. Noe som kan tyde på at de første semestrene av utdannningen kan være utfordrende for noen.

Det er også de nye studentene som oppgir at de av og til føler seg ensomme. Her er tallet 32 mot 25 prosent blant studentene som har kommet lengre i utdanningsløpet.

 

LES OGSÅ: - Henvendingar om eksamensangst kjem gjerne for seint

 

Eksamensangst

Marit Eskeland er leder for studenthelsetjenesten i SiO.

Eksamenstiden som nå er godt i gang for mange studenter, er en tid hvor man ofte vil få kjenne psykiske plager på kroppen, og mange vegrer seg for å søke hjelp.

Leder i studenthelsetjenesten til Studentskipnaden i Oslo, Marit Eskeland, ble for noen uker siden intervjuet av StudentTorget om eksamensangst og at mange studenter opplever psykiskeplager i forbindelse med dette. Hun forteller at mange søker hjelp for sent i iløpet av semesteret, og man får da ikke få tatt tak i problemet og jobbet ordentlig med det.


- Henvendelsene til fastlegene øker mot i og eksamensperiden, forteller Eskeland. Dette gjelder blant annet legeerklæringer om tilrettelegging ved eksamen.

Hun forteller at hvis du kjenner behovet for å snakke med noen, kan du ringe eller oppsøke studentskipnedenes tjener for å få hjelp i den vanskelige tiden.

- Spesialisert hjelp får man gjennom psykolog eller psykiater, men for mange er det også til god hjelp å snakke med for eksempel studieveiledere og fastlede, forteller hun.

Det er viktig at studentene vet at man ikke er alene om å kjenne ubehag, stress eller angst. Om lag 1800 studenter oppsøker SiO sine psykologer og psykiatere årlig.