(StudentTorget.no):

Én av seks Oslo-studenter føler seg utrygge på sin skole etter terrorangrepet 22. juli, det viser en undersøkelse foretatt av Norsk Studentorganisasjon og Universitas.

Landets studenter ble stilt følgende spørsmål: «Har du følt deg utrygg på ditt lærested etter 22. juli?». Én av ti studenter på landsbasis svarte «ja, litt», eller «ja, veldig», mens tallet for Oslos studenter var betydelig høyere, der 16 prosent av studetene svarte at de føler seg utrygge, skriver Universitas.


- Jeg synes det er urovekkende mange, sier Wilfred Mørch, beredskapsansvarlig ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

Han sier at studentene ikke har noen grunn til å føle seg utrygge. Skolen og politiet samarbeider tett når det kommer til sikkerheten ved høyskolen, og at beredskapsplanene blant annet fører til at politiet i løpet av fem minutter vil ta over råderetten over bygningene hvis noe skulle skje.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har hatt en dialog med høyskolene i Oslo samt universitetet etter terroraksjonen.


- Vi har gitt råd om å gjennomgå planverket for situasjoner der studenter og ansattes sikkerhet kan være truet, sier Siv Alsén, kommunikasjonsrådgiver i PST til Universitas.

Universitetet i Oslo har også foretatt seg endringer i sikkerheten etter 22. juli.  

- Vi har intensivert oppmerksomheten på beredskap og sikkerhet, og samarbeider tett med politiet. Et viktig poeng er at hvert fakultet nå har klart for seg sine lokale beredskapsplaner, ikke bare den sentrale sikkerhetsplanen, sier universitetsdirektør Gunn-Elin Bjørneboe til Universitas.