(StudentTorget.no):

Det er tid for feiring av nasjonaldag og endt eksamen. Mange studenter opplever drikkepress i forbindelse med eksamensfester, avslutninger eller andre sosiale arrangementer.

Rapporten ”Fri flyt – bartenderes møte med berusede gjester” presenterer resultater fra en kartlegging av overskjenking på utesteder i utvalgte deler av Oslo sentrum. Den viktigste datakilden er testkjøp, som innebærer at skuespillere spiller beruset mens de bestiller øl på serveringssteder.
 
Til sammen ble det utført 89 testkjøp fordelt på 39 ulike serveringssteder i to områder i Oslo. 83 av kjøpsforsøkene (93 prosent) resulterte i at testkjøperen fikk servering – det vil si at bare seks kjøpsforsøk (7 prosent) endte med serveringsnekt. Dette betyr at man risikerer overskjenking om man gir etter for drikkepress og drikker for mye før man går på byen.
 
 

Urbane studenter tørstest

 
Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk (AKAN) har undersøkt studenters drikkevaner. Over 2000 ingeniør- og sykepleierstudenter har deltatt i undersøkelsen, som viser at over 40 prosent av studentene har et faretruende drikkemønster. Studenter i urbane strøk har det høyeste alkoholkonsumet.
 
– Mulige forklaringer på at det er høyere alkoholkonsum blant studenter i urbane områder er først og fremst at det er høyere tilgjengelighet på skjenkesteder i store byer. Studentmiljøet er også annerledes, studentgruppene i byene er ofte mye yngre, og der er alkohol viktigere for å skape et sosialt nettverk. Studenter i mindre urbane strøk er oftere eldre og har ikke behov for alkohol som et middel til å bygge sosiale nettverk, sier sosiolog Irene Prestøy Lie, som er ansvarlig for AKAN-undersøkelsen til Universitas.
 
I undersøkelsen kommer det også frem at det i utkantstrøk er de mannlige studentene som drikker mest. I byene er det derimot jentene som har dårligst drikkevaner. Av sykepleierstudentene i storbyene er 5 av 10 såkalte stordrikkere, mens i de minst urbane områdene er 3 av 10 klassifisert som stordrikkere.

STORT DRIKKEPRESS: Jeg har forståelse for at det ikke akkurat er kult å sitte med Solo hele tiden, sier Adrian Farner Rogne. (Foto: Privat)

 

– Bare to aksepterte grunner til å avstå fra alkohol

 
Adrian Farner Rogne er forbundsleder i ungdomsorganiasjonen Juvente, som består av ungdommer som har valgt å avstå fra alkoholkonsum. I møte med drikkepress er det mange hensyn å ta, og Farner Rogne forklarer at dette er vanskelig for mange.
 
– Generelt er dette en vanskelig situasjon. Særlig blant studenter er det vanskelig å avstå fra alkohol når man hele tiden blir stilt hvorfor-spørsmålet, og jeg har forståelse for at det ikke akkurat er kult å sitte med Solo hele tiden, sier Adrian Farner Rogne.
 
Juvente-lederen etterlyser en holdningsendring blant studenter og i samfunnet for øvrig, og mener at det først og fremst er viktig å godta valgene folk tar når de velger å avstå fra alkohol, snarere enn å stille spørsmål ved dem.
 
– Jeg vil få frem at det er viktig å akseptere at folk ikke drikker. Det kan være mange grunner til dette, for eksempel kan man ha hatt ubehagelige opplevelser knyttet til alkohol tidligere, man kan føle seg dårlig, og så videre, fortsetter Farner Rogne.
 
Han har full forståelse for at situasjonen oppleves som vanskelig for dem som gir etter og drikker selv om de ikke vil, men viser igjen til etterlysningen av en holdningsendring fra omgivelsene.
 
– Slik mange opplever det per nå, er det bare to aksepterte grunner for ikke å drikke alkohol i sammenhenger hvor alkohol er naturlig. Den ene er at man kjører bil, og den andre er at man er gravid, avslutter forbundsleder i Juvente, Adrian Farner Rogne.