(StudentTorget.no):

Forskere har funnet ut at studenter som går på fylla er lykkeligere enn de som drikker mer forsiktig eller er helt avholds. Dette ble presentert på den årlige konferansen til The American Sociological Association i Denver nylig.
 
Carolyn Hsu, førsteamanuensis i sosiologi ved Colgate University i Hamilton, New York, forteller at fylla blir forbundet med status ved universitetene, og at studentene som går på fylla har en tendens til å være mer fornøyd med sitt sosiale liv. Det er helsebloggen "The Checkup" i Washington Post som skriver dette. 
 
 

Status er avgjørende 

 
Studien, som ennå ikke er utgitt, viser til tidligere forskning som trekker sammenhenger mellom overdreven drikking og dårlige akademiske prestasjoner, vold, uansvarlig sex og utvikling av alkoholisme. Forfatterne peker på at undervisning og informasjonsarbeid rundt alkohol har gjort studentene oppmerksom på disse følgene, men at det ikke hindrer dem i å strekke seg etter flaska.
 
I en undersøkelse blant 1600 studenter kom det frem at 64 prosent oppga at de pleier å ha et høyt alkoholkonsum, mens 36 prosent sa at de aldri gjorde dette. I denne sammenhengen var høyt alkoholkonsum definert som mer enn 4 enheter for damer og mer enn 5 enheter for menn, minst en gang i løpet av en toukers periode. 
 
 
De fant også ut av at studentene som var i miljøer med høy status var mer tilbøyelig til å drikke seg fulle og ha et høyt alkoholkonsum enn de som ble ansett til å være i miljøer med lav status. 
 
Likevel viste det seg at de med lav status ble mer tilfreds med sitt sosiale liv ved å drikke mye. I motsetning til hva man skulle tro, viste studien at de som drakk mye ikke gjorde dette for å veie opp for at de ikke var lykkelige eller for å føle seg mindre engstelige, men de gjorde det heller for å øke sin sosiale rang ved å oppføre seg som studentene med høy status.  
 
 

Forskerne konkluderer:

 
«Denne undersøkelsen gir en innsikt inn i et tilsynelatende komplisert sosialt problem som kan være vanskelig å finne en løsning på. Vi håper at ved å sette søkelyset på vi viktige sosiale motivasjonsfaktorene som ligger til grunn for overdreven bruk av alkohol, vil institusjonsledere og helseeksperter utvikle og implementere programmer som vil informere studenter fullt ut om hele spekteret av årsakene til at studenter drikker så mye.»    
 

LES OGSÅ: Oversjenking og drikkepress i studentmiljøene