(StudentTorget.no)

En ny undersøkelse viser at unge voksne som er avholdende til alkohol er ensomme, har økt risiko for angst og depresjon, og har mindre sex enn dem som drikker alkohol. En forhøyet andel mottar også trygd og sosialhjelp.

Dette fremgår av artikkelen Alkoholavholdende – en risikogruppe? i Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 1/2013. 
 
- Ved 21 års alder var det 10 % som aldri hadde drukket alkohol, ved 28 år var andelen sunket til 5 %. Mange opplever seg som kristne. Men ved 21 år hadde de også svakere sosiale nettverk, det var mer ensomhet, og mange hadde ikke hatt sex. Ved 28 år fant vi i tillegg angst og depresjon og flere enn vanlig som mottok trygd og sosialhjelp, sier Professor Willy Pedersen ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo.

 

PROFESSOR VED UiO: Professor Willy Pedersen støtter seg til det omfattende forskningsprosjektet Ung i Norge Longitudinell.

 

 

Mangler venner eller alkohol?

 
De 13 år lange studiene ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo har fulgt rundt 2000 unge av begge kjønn fra de var rundt 15 og fram til slutten av 20-årene.
 
Avholdende fra alkohol viser seg å ha en høyere andel dødelighet av hjerte- og karsykdommer enn dem som drikker moderat. Spørsmålet er om dette skyldes at de ikke drikker, eller om dette skyldes andre forhold.
 
Willy Pedersen har undersøkt sosiale nettverk, ensomhet, mental helse, seksualitet og evne til å være økonomisk selvhjulpne hos unge voksne som er avholdende.
 
Han er usikker på om funnene i undersøkelsen har noen betydning for alle studier hvor man har kommet frem til at det er en positiv effekt på hjerte- og karsykdommer av et moderat alkoholkonsum. Men han tror at man kan ha hatt for dårlig kontroll med slike kjennetegn som avdekkes.
 
- Alkoholen har kolossale skadevirkninger. Vi må derfor tenke oss om før vi kjører frem ideen om at alkohol er så sunt. Kanskje er det ikke alkohol, men gode venner og et godt sexliv denne gruppen savner, sier Pedersen. 
 
 

Andre funn

 
Ved 21 års alder hadde 211 personer (10,7 %) vært avholdende fra alkohol gjennom hele livet. På dette stadiet var avhold forbundet med svake vennenettverk, ensomhet og økt sannsynlighet for ikke å ha debutert seksuelt.
 
Ved 28 års alder var antallet falt til 93 personer (4,7 %). Disse avholdende hadde i tillegg økt forekomst av symptomer på angst og depresjon. De hadde også høyere andel av trygdeklienter. Ved 28 år var det dessuten en assosiasjon mellom alkoholavholdenhet og det å ha foreldre med lavt utdanningsnivå.
 
De avholdende både ved 21 års alder og 28 års alder rapporterte en overhyppighet av svake vennenettverk, ensomhet, samt ikke å ha samleiedebutert. 
 
Alkoholavhold var vanligere i de tilfellene der foreldrene selv var avholdende, samt der deltakerne hadde kristent engasjement. 
 

LES OGSÅ: Studenter blir lykkligere av å drikke