(StudentTorget.no)

Denne øvelsen kan gjøres hjemme eller på trening, så lenge du har noe du kan løfte på. 
 
 
Fronthev trener Deltoid muskelen, altså skulder. 
 
Denne muskelen har tre deler (Anterior, Lateral og Posterior), med hvert sitt utspring. 
 
Dette gjør at ulike øvelser for skulder kan utfordre en av de tre delene mer eller mindre. 
 
Her ser du en oversikt over de tre delene av Deltoid-muskelen:
 
 
 

 

 

Fronthev med sandsekk utføres ved å føre armene opp til skulderhøyde foran kroppen.
 
Her blir forside skulder, altså anteriod delta utfordret ekstra.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Stå gjerne med den ene foten bak, slik at du får god støtte og balanse under løftet.
 
Husk å stramme mage/rygg for å stabilisere overkroppen.
 
Senk rolig ned til utgangsposisjon.
 
Avhengig av motstand og type styrketrening, gjenta for eksempel 8-10 x 3. 
 
Her er øvelsen utført med Sandsekk fra Rawfitness.no, som nå selges med -30% rabatt!
 
 
Trener du hjemme?