(StudentTorget.no):

26 prosent av Norges studenter føler seg ofte eller svært ofte ensomme, viser en undersøkelse Sentio har gjennomført på oppdrag for Universitas og Norsk studentorganisasjon (NSO). Nye miljøer, en uoversiktlig tilværelse og manglende rammer er noen av årsakene.
 
Det er flere universitetsstudenter enn høgskolestudenter som føler seg svært ofte ensomme. Velferds- og likestillingsansvarlig Jonas Ohlgren Østvik i NSO, tror at dette blant annet skyldes at universitetene ofte har større miljøer med mindre undervisning i klasserom, og mer i store forelesningssaler.
 
– Studentene kan da ha større utfordringer med å skaffe nettverk og bli kjent med andre studenter. Vi mener det må legges til rette for at det blir enklere, sier han til Universitas.
 
Studenter i Oslo og Akershus føler seg oftest ensomme. Her svarer tolv prosent at de svært ofte føler seg ensomme, mens 16 prosent ofte føler seg ensomme. I Midt-Norge svarer til sammenligning kun fire prosent at de svært ofte føler seg ensomme, skriver studentavisen.
 
Blant de kvinnelige studentene svarte 27 prosent at de ofte eller svært ofte føler seg ensomme, mens 22 prosent av de mannlige studentene svarte det samme. 
 
Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at andelen unge mellom 16 og 22 år som rapporterer om psykiske plager har økt fra 9 til 16 prosent mellom 1998 og 2008. 
 

LES OGSÅ: Gode råd til dem som føler seg ensomme