(StudentTorget.no):

Det blir fort mye lesing når man er student. Store mengder pensum og annet skolearbeid gjør at man ikke har noe annet valg enn å vie mye tid til skolebøkene, og i eksamensperiodene er det gjerne ekstra mange sider som skal leses. Er du en av dem som tilbringer dag ut og dag inn på lesesalen eller sitter mange timer foran PC-skjermen daglig? Da bør du passe på å ta noen forholdsregler slik at du ikke overanstrenger øynene dine.

StudentTorget har spurt Rigmor C. Baraas, optiker og professor i optometri og synsvitenskap ved Høgskolen i Buskerud, om hva studenter kan gjøre for å ta vare på øynene i studietiden. Her er hennes tips:


1. Riktig avstand

Hvis du har en lang dag med pensumlesing foran deg er Baraas’ råd at du bør organisere deg slik at du sitter godt, og passer på at det er minst 30 cm mellom øynene dine og boken du leser i eller lesebrettet. Arbeider du foran PC-en bør avstanden mellom øyne og skjerm være rundt 50 cm.

- En kan justere både kontrast og størrelsen på teksten om en leser på en PC eller tablet for å optimalisere synsforholdene, opplyser Baraas.


2. Ta pauser

Det er forskning som indikerer at intens lesing og arbeid foran PC-skjermen over lengre tid kan føre til at man blir mer nærsynt. For å unngå overanstrengte øyne bør du derfor huske å ta pauser fra lesingen innimellom. Etter 30-40 minutters intenst nærarbeid (lesing, arbeid foran PC-en eller bruk av tablet/smarttelefon) bør du ta deg en fem minutters pause. Da kan du for eksempel gå litt rundt og se ut av vinduet for å hvile øynene.


- Det kan være viktig at en tar seg en lengre daglig tur utendørs, helst midt på dagen nå i vinterhalvåret, når det er godt med dagslys, anbefaler Baraas.


3. Tegn på overanstrengte øyne

Et av tegnene på overanstrengte øyne er, ifølge Baraas, at du blir fort sliten når du leser eller sitter foran PC-skjermen, og at du eventuelt også får hodepine som følge av slikt nærarbeid. Opplever du disse plagene råder Baraas deg til å ta en tur til optikeren for å sjekke synet. Hun anbefaler også en tur til optikeren dersom du opplever at du myser for å se klart på avstand, ser uklart på nært hold, eller synes det er vanskelig å se klart når du flytter blikket fra å se på noe på avstand til å se på noe på nært hold, eller omvendt.

- Riktig synskorreksjon, briller eller kontaktlinser, er viktig for å unngå å overanstrenge øynene, opplyser Baraas.


4. God belysning

For å unngå at øynene blir utsatt for unødvendige anstrengelser bør du sørge for at lesingen og skolearbeidet foregår i omgivelser med god belysning.

- Synet vårt er konstruert slik at det er mest avslappet ved syn på avstand. Dersom synsomgivelsene er lite optimale, for eksempel ved dårlig belysning og/eller dårlig kontrast, i tillegg til at du driver med intenst nærarbeid, blir den synskrevende oppgaven enda mer anstrengende.5. Kosthold og søvn

Sist, men ikke minst. Et godt kosthold og godt med søvn er også viktig for godt syn og god øyehelse, understreker Baraas.
 

LES OGSÅ: Får du søvnen du trenger?

LES OGSÅ: Slik påvirker søvnen eksamensresultatene