(StudentTorget.no):

Gjennom forelesninger, kollokviegrupper og pugging på lesesalen tilbringer den gjennomsnittlige studenten mange timer på baken i løpet av dagen. En gjennomsnittlig norsk ungdom sitter 70 prosent av dagen, og opp til ni timer hver dag. Omtrent det samme gjelder for voksne, viser tall fra Norges Idrettshøyskole.
 
Forskere mener dette kan være svært farlig.
 
Professor James A. Levine  ved den anerkjente Mayoklinikken i USA, som har forsket på stillesittinger i en årrekke. Han hevder at langvarig stillesitting gjør noe med prosessene i musklene, med blodsukkeret og insulinet i kroppen vår. Det medfører også en økt risiko for høyt blodtrykk, depresjon, og hjerte- og karsykdommer.
 
– Å trene to-tre ganger i uka opphever ikke det negative ved å sitte for lenge, sier han til NRK Puls.
 
I starten av studien tenkte trodde de at de som trener og lever sunt ikke var utsatt for samme risiko som de mer inaktive. Men etter å ha sett data fra Australia og USA, mener de at det ikke bare er fysisk inaktivitet, men også selve sittingen som utgjør et helseproblem.
 
Professoren hevder at den vestlige delen av verden vil gå mot en helsekatastrofe dersom vi ikke kommer oss opp på beina og setter i gang strakstiltak. Menneskekroppen var ferdig konstruert for to millioner år siden, da vi tilbrakte mesteparten av dagen på beina. Sitting var kun forbeholdt pauser mellom aktivitet.  I dag er derimot sitting blitt hovedaktiviteten, mens vi trenger pauser fra sittingen for å strekke på beina. 
 
Det er derimot små grep som skal til for å få en enorm helsegevinst, ifølge Levine. Dersom man har sittende arbeid anbefaler han hyppige pauser, gjerne hvert femtiende minutt. Det kan være korte strekk på beina, stå og les i perioder på lesesalen, eller ta med kaffen ut og gå en runde istedenfor å møte medstudenter i kantinen. 
 
Professoren mener arbeidsplasser, skoler og politikere må legge til rette for bevegelse i hverdagen.
 
– Undersøkelser viser at folk presterer mer i arbeidet sitt, og at elever får bedre resultater, om det også er mer bevegelse i hverdagen. Om vi moderne mennesker ikke endrer sittemønsteret vårt raskt, er det vi ser i dag bare starten på et enormt helseproblem i fremtiden, sier Levine til NRK Puls.
 

LES OGSÅ: Dette kostholdet øker studieprestasjonene dine