(StudentTorget.no):

Hvor lengre tid du bruker på tredemøllen, desto høyere energiforbruk har du. Det høres fornuftig ut at det også vil gi et større vekttap, men nå viser dansk forskning at dét ikke nødvendigvis stemmer.

Det er nemlig flere faktorer som spiller inn på hvor stort vekttap du får på sikt. Doktorgradsstudent ved Institut for Biomedicin ved Københavns Universitet, Anne Sofie Gram, forteller at undersøkelsen deres viste at deltakerne opplevde det samme vekttapet ved 30 minutters trening, som ved en treningsøkt på 60 minutter.

- Når folk trener mindre, så har de mer overskudd til å være aktive resten av dagen. Dét skaper et større vekttap på sikt, forteller hun til forskning.no.

Undersøkelsen ble utført av et panel med 61 deltakere som var moderat overvektige og ikke vant til å trene. De ble deretter delt inn i tre grupper hvor den ene trente 60 minutter hver dag i treningsstudio, den andre gruppen skulle også trene hver dag, men bare i 30 minutter. Den siste gruppen skulle ikke endre livsstil, men være med som kontrollgruppe.

Resultatet etter 13 uker viste at begge treningsgruppene hadde forbedret helse, men at vekttapet var det samme.

I løpet av undersøkelsen kom det frem at de som trente 30 minutter, hadde mer energi til å holde seg aktive resten av dagen, mens de med 60 minutter trening var mer slitne og holdt seg dermed mer i ro.

Resultatet av prosjektet er i følge doktorgradsstudenten interessant satt i sammenheng med anbefalt treningsmengde for den overvektige delen av befolkningen.

– Resultatet har et potensial når det gjelder folkehelse. Hvis man ønsker å motivere en befolkning til å bli sunnere, så kan mindre noen ganger resultere i mer, sier Gram til forskning.no.