(StudentTorget.no)

Utholdenhetstrening er en viktig del av treningshverdagen til veldig mange, og innebærer #trening hvor vi utfordrer nettopp utholdenheten vår. 
 
Utholdenhet defineres som kroppens evne til å arbeide med relativ høy intensitet over lengre tid, og deles grovt inn i kategoriene aerob og anaerob utholdenhet. 
 
Les mer om utholdenhet, og effektene av utholdenhetstrening.
 
 

VO2-Maks

Oksygenopptak og maksimalt oksygenopptak omtales ofte om hverandre, om man skal være pirkete er dette to ulike ting.
 
Oksygenopptak er den mengden oksygen du forbruker per tidsenhet der og da, og maksimalt oksygenopptak er det maksimale forbruket av oksygen per tidsenhet kroppen din klarer å oppnå. Som regel menes det maksimalt oksygenopptak når vi sier oksygenopptak. 
VO2-maks betegnes som mL oksygenforbruk pr kg kroppsvekt pr minutt  (mL•kg-1•min-1).
 
VO2-maks finner man når treningsintenisteten er så høy at oksygenforbruket flater ut. 
 
Maksimalt oksygenopptak er en avgjørende faktor for prestasjoner innenfor utholdenhetsaktiviteter, men det finnes også andre avgjørende faktorer som utnyttelsesgrad og arbeidsøkonomi (les om dette senere).
 
VO2-maks kalles ofte kondisjonstall, og sier noe om vår generelle kardiovaskulære form, altså en indikator på nivå av utholdenhet.
 
Det er utarbeidet både tabeller og kalkulatorer for maksimalt oksygenopptak for kjønn og aldergrupper, dette kan gi oss gode referansepunkter.

 

Maksimalt oksygenopptak og treningsprestasjoner

Helene Høimyr, muskelfysiolog og personlig trener

Helene (29) er StudentTorgets treningsekspert. Hun har en mastergrad i muskelfysiologi og bachelorgrad i molekylærbiologi, og er personligtrener og kostveileder fra NIH. Hun jobber selvstendig som personlig trener, og starter denne våren utetrening i gruppe. Hun er også gym- og biologilærer på videregående skole. Helene driver også bloggen kunnskapsriktrening.com, og er faglig ansvarlig på nettsiden Bratrening.no.

De færreste har tatt en test hvor man presser seg til maksimalt oksygenopptak, men de fleste har bruk for å vite hva VO2-maks er. 
 
Som nevnt over er kondisjonstallet vårt ofte en indikator på utholdenheten vår, men også viktig for å oppnå best mulig treningsresultater. 
 
Vår aerobe kapasitet er den masimale enven til å opprettholde arbeid ved hjelp av forbrenning av oksygen, og er et mål på langvarig arbeidskapasitet. Her er oksygenopptaket og oksygenforbruket i balanse.
 
Om arbeidsintenisteten overgår den aerobe kapasiteten vil vi komme til et punkt der det ikke er nok oksygen tilgjengelig for aerob forbrenning. Ved dette punktet vil melkesyreproduksjonen overgå kroppens evne til å frakte vekk avfallsproduktet, på grunn av et høyere oksygenkrav enn tilgjengelig oksygen. Evnen til å opprettholde aktivitet uten nok oksygen tilstede kalles anaerob utholdenhet. 
 
Om oksygenopptaket vårt er lavt, vil den aerobe utholdenheten vår ikke være optimal. Dette er fordi grensen mellom aerob og anaerob arbeidskapasitet (anerob terskel) ligger lavere enn om vi har et høyere oksygenopptak, slik at melkesyreopphopning skjer ved en lavere intensitet, og fører som regel til stivere og tregere muskulatur.
 
Trener vi opp mot den anaerobe terskelen uten at det hopes opp for mye melkesyre, altså i øverste del av aerob sone, vil det maksimale oksygenopptaket etterhvert øke, samtidig som den anaerobe terskelen presses oppover. Ved anaerob trening vil også den maksimale oksygenopptaket øke, særlig fordi hjertets pumpeevne blir forbedret. 
 
 

VO2-maks-test

For å finne ut ditt maksimale oksygenopptak må du ta en VO2-maks-test, hvor oksygenforbruket ditt måles under aktivtet. 
 
Dette skal jeg gjøre denne uken, og jeg både gruer og gleder meg. 
 
Nå får jeg se mitt kondisjonstall svart på hvitt, ingen unnskyldninger!
 
Har dere tatt en VO2-maks-test før?
 
Les mer på: NTNU, Olympiatoppen, Store medisinske leksikon
 

LES OGSÅ: Helenes blogg KunnskapsrikTrening.com