(StudentTorget.no):

Det nye lovforslaget skal sikre at studenter får de samme rettighetene som gjelder for ansatte i arbeidslivet. 

– Jeg mener det er viktig å gjøre det lettere å kombinere barn og studier, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding. 

I følge bestemmelsen skal permisjon ved fødsel gjelde for både mor, far, medmor og adoptivforeldre. Mor får rett til utsatt eksamen hvis eksamenstidspunktet er i perioden tre uker før fastsatt termin, eller seks uker etter fødsel. Far har rett til utsatt eksamen hvis eksamensdato er i perioden to uker etter fødsel. 

Denne regelen fastsetter en minimumsrettighet for studentene. Men i tillegg skal institusjonene også legge til rette for studenter som har andre særskilte behov i forbindelse med fødsel. 

– Jeg tror at dette i stor grad har vært løst på en god måte på universiteter og høyskoler også tidligere. Men denne lovfestingen skaper bedre forutsigbarhet for studentene. Jeg synes det er viktig at vi har ordninger som sikrer at de ikke blir unødvendig forsinket i studiene, sier Røe Isaksen.