(StudentTorget.no):

Tre prosent av norske studenter har ulovlig brukt reseptbelagte prestasjonsfremmende legemidler i forbindelse med eksamen, ifølge en undersøkelse studentavisen Universitas har gjennomført i samarbeid med Norsk studentorganisasjon (NSO). Dette er over dobbelt så mange som oppga det samme i Studentenes helse- og trivselsundersøkelse fra 2010, hvor andelen lå på 1,4 prosent.
 
Dersom respondentene i den ferske undersøkelsen representerer hele den norske studentmassen, vil det si at mellom 5 000 og 10 000 norske studenter bedriver akademisk doping. 
 
- Jeg er overrasket over omfanget. Undersøkelsen viser at veldig mange bruker prestasjonsfremmende midler, og det er rimelig å anta at det er på grunn av en presset studiesituasjon. Konkurranse er bra, men blir den for hard, og noen føler seg presset til å ta dop, så går vi i helt feil retning, sier NSO-leder Ola Rydje til VG.
 
Det er misbruk av ADHD-medisinen Ritalin som er mest utbredt. Mens dem som har ADHD blir rolige og avslappede av medikamentet, vil det ha motsatt effekt på dem som ikke har diagnosen. 
 
Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen ved Statens legemiddelverk advarer mot farene ved å bruke sentralstimulerende stoffer som Ritalin over lengre tid.
 
- De vanligste bivirkningene er nedsatt matlyst og søvnvansker. Dette kan motvirke den positive effekten med at man blir mer giret og kan lese lengre og hardere. På sikt kan det skade evnen til faktisk å gjennomføre eksamen, samtidig som det kan få alvorlige bivirkninger i form av høyt blodtrykk og hjerterytmeforstyrrelser, sier han til VG.
 
Det er også flere som bruker såkalte betablokkere, legemidler mot Alzheimers, og ulovlige narkotiske stoffer som kokain og amfetamin.
 
Lars Jørgen Berglund, psykologspesialist og leder for psykisk helseseksjon i SiO Helse, anbefaler studenter som sliter med angst og stress om å benytte seg av Studenthelsetjenesten.
 

Klikk her for å se studentrabatter i Norge