(StudentTorget.no):

Norges største undersøkelse om studenters fysiske og psykiske helse (SHoT), rapporterer at om lag 19 prosent av norske studenter har alvorlige psykiske plager.
 
-Hver femte student rapporterer alvorlige psykiske symptomplager. Undersøkelsen tyder på at det er dobbelt så mange studenter som sliter med psykiske plager i forhold til befolkningen generelt i samme alder, sier Kari Jussie Lønning, leder for styringsgruppen og leder for helsetjenesten i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus i en pressemelding.
 
 
En av åtte studenter strever med studiesituasjonen sin. Dette skyldes blant annet lav studiemestring, ensomhet og alvorlige psykiske symptomplager, liten gjennomføringsevne og eksamensangst.
 
Dobbelt så mange kvinner sliter med psykiske plager som menn. I Oslo svarer 24 prosent av kvinnene at de strever, sammenlignet med 12 prosent av de mannlige studentene. I Bergen var andelen kvinner som oppga at de hadde plager litt lavere (22 prosent), mens prosentandelen blant menn var det samme som i hovedstaden.
 
-Vi ser at kvinnelige studenter sliter mer med opplevelsen av å mestre studiene enn mannlige studenter, selv om de gjennomfører like bra og heller ikke stryker oftere. Dette betyr at de tar studiekravene enda tyngre inn over seg, forklarer Lønning.
 
Undersøkelsen ble utført av TNS Gallup og omfatter svar fra over 13 600 studenter tilknyttet 10 studentsamskipnader rundt om i landet. Undersøkelsen ble sist utført i 2010.