(StudentTorget.no):

Det er Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (ShOT) for 2014, som har avdekket narkotikabruken blant landets studenter. 13 600 studenter har svart på spørsmål om blant annet fysisk aktivitet, psykisk helse og alkohol- og rusmisbruk.
 
 

Lavere terskel blant kunststudenter

Åtte prosent av kunststudentene ved «Kunsthøgskoler» i landet, bruker jevnlig andre narkotiske stoffer enn cannabis. Skolene som har deltatt i undersøkelsen er Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), NISS, Kunsthøgskolen i Oslo(KHiO) og -Bergen (KHiB), og Westerdals.
 
Mellom seks og åtte prosent av studentene ved disse skolene oppgir at de har brukt minst ett av de andre narkotiske stoffene enn hasj og marihuana, minimum fem ganger i løpet av det siste halvåret. Det finnes ingen oversikt over hvilke narkotiske stoffer dette gjelder ved de ulike kunsthøgskolene.
 
Ylva Kemi er student ved Kunstakademiet ved KHiO og beskriver kunstmiljøet som liberalt, og at det er en lavere terskel for å snakke om rus og utforskning av stoffer blant disse studentene.
 
- Mange unge søker tilflukt i alkohol. Men i et liberalt miljø er det gjerne lettere for at det eskalerer og at man tyr til sterkere stoffer, forteller Ylva Kemi, student ved Kunstakademiet ved KHiO til Universitas.
 
 
 

Kokain og crack overrepresentert

Ved Universitetet i Oslo (UiO) og Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), ligger tallene på 4,9 og 2,5 prosent. Blant narkotiske stoffer er det kokain og crack som er overrepresentert blant studentene ved UiO og HiOA. Deretter følger ecstasy og MDMA, før beroligende midler på en tredjeplass.
 
I undersøkelsen svarte 26 prosent av studentene ved HiOA at de hadde prøvd narkotika en eller annen gang. Tallet ved UiO lå på 32 prosent, mens ved kunsthøgskolene svarte hele 40 prosent at de har prøvd det. Blant disse svarene, oppgir studentene at marihuana var det vanligste stoffet å prøve.
 
Sosiolog og rusforsker Willy Pedersen, tror at de ulike kulturene ved skolene er grunn til de høye tallene.
 
– Studier kan tyde på at politisk opposisjon, grønne verdier, og en litt mer intellektuell stil ofte går sammen med hasj – i alle fall i yngre aldersklasser, sier Pedersen til Universitas.
 
Likevel er det studentenes alkoholinntak som er hovedproblemet ifølge Pedersen, hvor det ofte kan føre til at studenter benytter seg av andre illegale stoffer.
 
Tre prosent av studentene i undersøkelsen har et drikkemønster som kan føre til alvorlig risiko hvis det vedvarer, mens hele 40 prosent har en atferd til alkohol som kan kategoriseres som risikofylt.